Izsludināts konkurss par bērnu brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšanu Tukuma pilsētā

Pamatojoties uz Tukuma novada domes noteikumu Nr.40 “Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” atbalstu nevalstisko organizāciju iniciatīvām “Bērnu brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšana Tukuma pilsētā” 18.punktu Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” izsludina iniciatīvu konkursu atbalsta saņemšanai nevalstisko organizāciju iniciatīvām “Bērnu brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšana Tukuma pilsētā”

Finansējuma apjoms: 7595,00 euro (septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro)

Prasības pretendentam, atbalstāmās darbības, konkursa mērķis, kārtība un pieteikuma forma (3., 4.pielikums) un pieteikumam pievienojamā informācija noteikta Tukuma novada domes noteikumos Nr.40 “Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” atbalstu nevalstisko organizāciju iniciatīvām “Bērnu brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšana Tukuma pilsētā”

Pieteikumus lūdzam iesniegt: papīra vai elektroniskā formātā, sūtot tos uz e-pasta adresi: soc.nod@tukums.lv, iesniedzot tos personiski Tukuma novada sociālajā dienestā Tidaholmas ielā 1, Tukumā, Tukums novadā.

Mūsu kontaktpersona :

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Jeļena Hodakovska-Migunova, tel.nr. 22036464, e-pasta adrese: jelena.hodakovska-migunova@tukums.lv

Jūsu pieteikumu gaidīsim līdz 2020.gada 31.janvārim.

KONKURSA NOTEIKUMI

https://tukums.lv/images/stories/2020.gads/Info_rakstiem/TD_Noteikumi_NV...