Darba laiks, darba laika pārtraukums un iedzīvotāju pieņemšanas laiki

Publicēts saskaņā ar 13.06.2017. noteikumu Nr.338 “ Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 3.4. apakšpunktu

 

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada pašvaldības iestādes
„Tukuma novada sociālais dienests”
21.09.2021. rīkojumu Nr. SOC/1-8/21/64

Ar grozījumiem:
14.03.2022.
13.01.2023.
15.11.2023.
08.05.2024.

 

Tukuma novada sociālā dienesta

darba laiks, darba laika pārtraukums un iedzīvotāju pieņemšanas laiki

(alfabēta secībā pēc pagasta nosaukuma; dienesta nodrošinātie sociālie pakalpojumi):

 

Struktūrvienības vai apakšvienības adrese

Darba laiks

Darba laika pārtraukums vai atpūtas laiks

Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada sociālais dienests 

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

 

pirmdien 800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600.

 

 

1200-1300

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti
pirmdien 1400-1800                     

ceturtdien 800-1600 (pēc iepriekšēja pieraksta)
piektdien       900-1200
(skatīt pie Sociālās palīdzības nodaļas, saite uz darbinieki kontaktinformāciju:
https://tnsd.lv/kontakti-2 )

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta
(skatīt pie Ģimenes atbalsta nodaļas, saite uz darbinieki kontaktinformāciju:
https://tnsd.lv/kontakti-2 )

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām pēc iepriekšēja pieraksta
(par asistentu pak.
tālr.22323587 )

(par aprūpes mājās pak. tālr.  29519353)
(ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pak. tālr. 27080738)
(gadījumu vadītāji:

(skatīt pie Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām, saite uz darbinieki kontaktinformāciju: https://tnsd.lv/kontakti-2 )

Direktors (tālr. 80205333) un jurists (tālr.29996619)
pēc iepriekšēja pieraksta

pirmdien 1400-1800
piektdien 900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

Jelgavas ielā 4a, Kandava,  Tukuma novads


 

 

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700

piektdien

800-1600

 


 

1200-1300

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti (tālr.27850670; 28337101)
pirmdien 1400-1800                     

ceturtdien 800-1600
piektdien   900-1200

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.20268490;  20254155) 

Sociālie darbinieki pilngadīgām personām
Pirmdien 1300-17.30

Ceturtdien  800-1700
(tālr.26208946)
(par asistentu pak tālr.20261977)
(par aprūpes mājās pak. tālr.29432060)

Tukuma novada sociālais dienests 

Zīļu iela 2, Kandava, Tukuma novads

 

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700

piektdien

800-1600

1200-1300

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem 

Divas reizes mēnesī, pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.20268490;  20254155)

 

Tukuma novada sociālais dienests 

„Irbes”, Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600.


 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta  ceturtdien 900-1130 (mēneša 2. un 4.nedēļa) (tālr.26227734)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists
trešdien 9:00-1300(mēneša1. un 3.nedēļa) (tālr. 29435869)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 29446284)
trešdien 9:00-1300(mēneša 1. un 3.nedēļa)

Tukuma novada sociālais dienests 

Aptiekas māja”- 2, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.27231140)

Pirmdien 830 -12 00
Ceturtdien 1300 -1630

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists ceturtdien 800-1200 (tālr. 27231135)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26696255)

Ceturtdien 900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

„Atmodas” - 18, Pienava, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 800-1800

otrdien-

ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600


 

1200-1300

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists mēneša 1. /3.nedēļas trešdienā 900-1200  (tālr.27231135)

Sociālais darbinieks ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.26696255)
mēneša 1. /3.nedēļas trešdienā 900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

Veselības centrs Engure”, Engures pagasts,  Tukuma novads

 

pirmdien

800-1800

Otrdien, trešdien, ceturtdien

800-1700, piektdien 800-1600 

 

1200-1300

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 27062214)
ceturtdien 1300-1630

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti (tālr.26640102)
Pirmdien 900-1400

Piektdien 900-1200

Sociālais  darbinieks  pilngadīgām personām (tālr. 24207285)
Pirmdien  900-1400

Piektdien 900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

„Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

 

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.26227734) 
trešdien 900-1200 (mēneša 2.un 4.nedēļa)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists
pirmdien 900-1500 (tālr.29435869)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29446284)

pirmdien 800-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Tukuma novads

 

 

 

pirmdien

800-1800

Otrdien

800-1700

 trešdien

800-1800

ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1400

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26227734)
Pirmdien  830-1200

Ceturtdien 830-1200

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists (tālr. 28682418)
Pirmdien  900-1800

Trešdien  900-1700 (mēneša 2. un 4. nedēļa)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28204525)
Pirmdien   900-1800
Trešdien  900-1700(mēneša 2. un 4. nedēļa)

Tukuma novada sociālais dienests 

„Abavnieki”, Abavnieki,  Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 27263908)

trešdien 900-1200

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists (tālr.26400193)
ceturtdien 900-1200.

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29411573)
ceturtdien 900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

„Saules”, Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads

 

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tār.26227734)

ceturtdien 1300-1600

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists
ceturtdien 900-1200 (tālr.29435869)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 29446284)

pirmdien 1300-1800
ceturtdien 900- 1300

Tukuma novada sociālais dienests 

Liepu ielā 2, Lapmežciema pagasts,  Tukuma novads


 

pirmdien - trešdien

800-1700

ceturtdien

800-1900, piektdien

800-1400.

 

1200-1245

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 1330-1600 (tālr. 23201838)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti
Trešdien 0900-1400 (tālr.26640102)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām
Trešdien 0900-1400 (tālr. 24207285)

 

Tukuma novada sociālais dienests 

Bērzi, Matkule, Matkules pag., Tukuma novads

 

 

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700

piektdien

800-1600

1200-1300

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 28689633)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti
Pirmdien 1300-1500 (tālr.28678132)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām
Pirmdien 1300-1500 (tālr. 29481722)

Tukuma novada sociālais dienests 

„Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists
trešdien 900-1200

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta

ceturtdien 900-1200

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta trešdien 900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

Ezera iela 1a, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 27263908)

piektdienās 900-1200

 

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists (tālr.26400193)
otrdienās 900-1200

 

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29411573)

otrdien 900-1200

 

Tukuma novada sociālais dienests 

„Rīti”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

 

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.27231140)

pirmdien 1400 - 1730
piektdien 830 – 1200

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists (tālr.27231135)
pirmdien 1300-1700

piektdien 900- 1200

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26696255)

pirmdien 1400 - 1730
piektdien 830 – 1200

Tukuma novada sociālais dienests 

Jaunā iela 9, Smārdes pagasts,  Tukuma novads


 

pirmdien

800-1800

Otrdien, trešdien, ceturtdien

800-1700, piektdien 800-1500

1200-1245

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta pirmdienās no 900 līdz 1700 (tālr. 23201838)

Sociālās palīdzības nodaļas soc. darbinieks (tālr.29165232)
Otrdien 900-1400

Ceturtdien  900-1200

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām (tālr. 24207285)
Otrdien 900-1400
Ceturtdien  900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

Skolas iela 1b, Tumes pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem

Pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26951422)
otrdien 1300-1600

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists (tālr.29435869)
piektdien 900 - 1200

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29446284)

piektdien 900 - 1200

 

 

Tukuma novada sociālais dienests 

Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700

piektdien

      800-1600

1200-1300

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 28689633)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists
Pirmdien 0900-1200 (tālr.28678132)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām
Pirmdien 0900-1200  (tālr. 29481722)

Tukuma novada sociālais dienests 

„Viekaļas”, Viesatu pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

Otrdien

800-1700

 trešdien

800-1800

ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1400

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26227734)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists (tālr.28682418)
Trešdien (mēneša 1. un 3. nedēļa)
900-1200

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28204525)

Trešdien (mēneša 1. un 3. nedēļa)900-1200

Tukuma novada sociālais dienests 

Skolas iela 8, Zantes pagasts, Tukuma novads

 

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700

piektdien

      800-1600

1200-1300

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28683036)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti
Trešdien 1300-1500
Ceturtdien  900-1200 (tālr.28318172)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām
Ceturtdien 900-1200 (tālr. 29481722)

Tukuma novada sociālais dienests

“Cerības”, Zemīte, Zemītes pag., Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700

piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem  pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28683036)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti
Trešdien 900-1200 (tālr.28318172)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām
Trešdien 900-1200 (tālr. 29481722)

 

Tukuma novada sociālais dienests 

„Gobas”, Zentene,  Zentenes pagasts, Tukuma novads


 

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600


 

1200-1300

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 27263908)

pirmdien 1400-1600

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists (tālr.26400193)
pirmdien 900-1200.

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29411573)

pirmdien 900-1200

 

Tukuma novada sociālais dienests 

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 22322561)

Dienas aprūpes centrs „Saime” 

Dārzniecības iela 2A, Tukums, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību 

no 1200 līdz 1400

(katram darbiniekam attiecīgi 1 st.)

 

Darba laikā

Sociālais darbinieks darba laikā (tālr. 28928999)

Dienas aprūpes centrs „Saimīte” 

Dārzniecības iela 2A, Tukums, Tukuma novads

 

 

 

 

Pirmdien-piektdien 700-1900

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību 

no 1200 līdz 1400 

(katram darbiniekam attiecīgi 1 st.)

Darba laikā

Sociālais darbinieks darba laikā (tālr. 28928999)

Dienas aprūpes centrs

„Rīti” „Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību 

no 1200 līdz 1400 

(katram darbiniekam attiecīgi 1 st.)

Darba laikā
Sociālais darbinieks darba laikā (tālr.25614945)

Dienas aprūpes centrs

Saulespuķe”

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību 

no 1200 līdz 1400 

(katram darbiniekam attiecīgi 1 st.)

 

Tukuma patversme 

Dārza iela 11/13, Tukums, Tukuma novads

 

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Saskaņā ar darba likumu (sk. 11.p.k.) 

Klientu uzņemšana

ziemas periodā no 1800 

vasaras periodā no 2000

Sociālais darbinieks

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700

piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks
pēc iepriekšēja pieraksta
darba laikā (tālr.29496269)

Patversme ģimenēm ar bērniem

„Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads

Patversmes pakalpojums

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot patversmes pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, Saskaņā ar darba likumu (sk.11.p.k.)

Klientu uzņemšana

24 stundas diennaktī (tālr.20005189)

 

Sociālais darbinieks

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700,

piektdien

800-1600


 

1200-1300

Darba laikā (tālr.25614945)

Kopienas centrs „Mūsmājas”, Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pagasts

otrdien

1300-1600, trešdien

1200-2000, ceturtdien

1500-2000, piektdien

1200-1600

 

Nav

 

Darba laikā

Kopienas centrs Dzintariņi”  „Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads

pirmdien

1230-1800

otrdien

1230-1600

trešdien

1230-1800

ceturtdien

1230-1600

Piektdien

1300-1500

 

Nav

 

Darba laikā

Kopienas centrs Tev”

Aptiekas māja, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

pirmdien

900-1400

otrdien

1300-1600

1700-1900

trešdien

900-1400

ceturtdien

1300-1600

1700-1900


 

Nav

 

Darba laikā (tālr. 26321230)

Lestenes kopienas centrs

„Saules” Lestenes pagasts, Tukuma novads

Pirmdien,

1000-1500

Otrdien

1000-1500

Ceturtdien

1000-1500

Piektdien

1000-1500

 

 

Nav

 

Darba laikā (tālr.26235403)

Grupu dzīvoklis „Mežrozītes”

 

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Saskaņā ar darba likumu (sk. 11.p.k.)

 

Sociālais darbinieks pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.25902661)  

 

Tukuma novada sociālais dienests 

Kandavas Pansija Ķiršu iela 10, Kandava, Tukuma novads

 

 

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Saskaņā ar darba likumu (sk. 11.p.k.)

Aprūpētāji

saskaņā ar grafiku

 

Dežurants

no 8.00-17.00

 

Interešu pulciņa audzinātājs

no 8.00-12.00

 

Sociālais darbinieks

 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.26208946)

Tukuma novada sociālais dienests 

Centrs „Avotiņš” Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads

 

pirmdien

800-1800

otrdien- ceturtdien

800-1700, piektdien

800-1600

 

1200-1300

Sociālais darbinieks pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28311638)

Tukuma novada sociālais dienests 

Grupu māja /atelpas brīdis “Lodes”, „Lodes” , Jaunpils pagasts, Tukuma novads

 

 

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Saskaņā ar darba likumu (sk. 11.p.k.)

 

 

Sociālais darbinieks

 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.25902661)

Tukuma novada sociālais dienests 

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”, „Sapņi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads

 

 

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Saskaņā ar darba likumu (sk. 11.p.k.)

 

 

Nodaļas vadītāja

 pēc nepieciešamības darba dienās

9.00-17.00 (tālr.29174697)

Tukuma novada sociālais dienests 

Grupu dzīvoklis Celtnieku iela 3,

Celtnieku iela 3, Tukums

pirmdien

-

piektdien

 

 

 

Aprūpētājs, sociālais darbinieks

 pēc nepieciešamības darba dienās   (tālr.25902661)

 

Tukuma novada sociālais dienests 

Grupu māja „Laipas”

“Laipas “ Slampes pagasts, Tukuma novads

 

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Saskaņā ar darba likumu (sk. 11.p.k.)

Sociālais darbinieks

1200-1300 

Sociālais darbinieks

 pēc iepriekšēja pieraksta  (tālr.25902661)