Darba laiks, darba laika pārtraukums un iedzīvotāju pieņemšanas laiki

Publicēts saskaņā ar 
13.06.2017. noteikumu Nr.338 “
Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 
 3.4. apakšpunktu

Tukuma novada sociālā dienesta darba laiks, darba laika pārtraukums un iedzīvotāju pieņemšanas laiki(direktors; jurists; sociālie darbinieki alfabēta secībā pēc pagasta nosaukuma; dienesta nodrošinātie sociālie pakalpojumi):

Struktūrvienības vai apakšvienības adrese

Darba laiks

Darba laika pārtraukums vai atpūtas laiks

Iedzīvotāju pieņemšana

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

 

12.00-13.00

Direktors
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 80205333)
pirmdien 14.00-18.00
piektdien 9.00-12.00


Jurists (ar soc.darb.norīkojumu)
pēc iepriekšēja pieraksta(tālr.29996619)
pirmdien 14.00-18.00
piektdien 9.00-12.00

"Irbes", Vienība, Degoles pagasts, Tukuma novads

 

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00.

 

12.00-13.00

 

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta mēneša 2./4.nedēļas ceturtdienās 9.00-11.30 (tālr.26227734)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
1. un 3.nedēļas trešdienā 9.00-13.00 (tālr. 29435869)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta
mēneša 1./ 3.nedēļas trešdienā 9.00-13.00
(tālr. 29446284)

„Aptiekas māja”- 2, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien

8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdien 8:30- 12:00
ceturtdien 13:00- 16:30 pēc pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.27231140)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists: ceturtdien 8.00-12.00
(tālr. 27231135)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta
pirmdien 9.00-12.00 (tālr. 26696255)

„Atmodas” - 18, Pienava, Džūkstes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists: mēneša 1. /3.nedēļas trešdienā 9.00-12.00
(tālr.27231135)

Sociālais darbinieks ar pilngadīgām personām
pēc iepriekšēja pieraksta mēneša 1. /3.nedēļas trešdienā 9.00-12.00(tālr.26696255)

Veselības centrs ”Engure”, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta ceturtdienās 13:00-16:30 (tālr. 27062214)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
pirmdien 8:00-12:00
ceturtdien 9:00-17:00 (tālr.26640102)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pirmdien 8:00-18:00
ceturtdien 8:00-17:00
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 24207285(t.sk.asistentu pak.))

„Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00,

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta mēneša 2./4.nedēļas trešdienā 9.00-12.00(tālr.26227734) 

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
pirmdien 8.00-18.00 (29435869)

Sociālais darbinieks ar pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta
mēneša katru pirmdienu 9:00-12:00 (tālr.29446284)

„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien 8.00-17.00

trešdien 8.00-18.00

ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-14.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdien 8:30-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta
ceturtdien 8:30-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta
(tālr. 26227734)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
pirmdien 9:00-18:00
ceturtdien 9:00-17:00 
(tālr.
28682418)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pirmdien 9.00-18.00 pēc iepriekšēja pieraksta
ceturtdien 9.00-17.00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28204525)

„Abavnieki”, Abavnieki, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
trešdien 9:00-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 27263908)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
ceturtdien 9.00-12.00 (tālr.26400193)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
ceturtdien 9:00-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29411573)

Jelgavas iela 4a, Kandava, Tukuma novads


 

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

 

12.00-13.00

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
pirmdien 14.00-18.00
ceturtdien 8.00-16.00
piektdien 9.00-12.00
(tālr.
27850670; 28337101)

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.20268490;  20254155)  

Sociālie darbinieki pilngadīgām personām:
pirmdien 13.00-17.30
otrdien 8.00-17.00 pēc iepriekšēja pieraksta
trešdien.8:00-17.00pēc iepriekšēja pieraksta
ceturtdien 8.00-17.00
piektdien 9.00- 12.00 pēc iepriekšēja pieraksta
(tālr.26208946(Kandava))
(tālr.20261977 (par asistentu pak.Kandavā)
tālr.29432060 (par aprūpes mājās pak.) )

Zīļu iela 2, Kandava, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
divas reizes mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.20268490;  20254155) 

Liepu ielā 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads

pirmdien - trešdien 8.00-17.00

ceturtdien 8.00-19.00,

piektdien 8.00-14.00.

12.00-12.45

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta trešdienās 13:30-16:00  (tālr. 23201838)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
trešdien 9.00 -16.00 (tālr.26640102)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 24207285)

„Saules”, Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
ceturtdienās13.00-16.00 pēc iepriekšēja pieraksta (tār.26227734)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
ceturtdien 9.00-13.00 (tālr.29435869)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
pirmdien 13:00-18:00 pēc iepriekšēja pieraksta
ceturtdien 9.00-13.00 pēc iepriekšēja pieraksta
(tālr. 29446284)

"Bērzi", Matkule, Matkules pagasts, Tukuma novads

 

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 28689633)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
pirmdien 9.00-14.00
(tālr.28678132)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 29481722)

„Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
ceturtdien 9:00-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta  (tālr. 27263908)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
trešdien 9.00-12.00 (tālr.26400193)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
trešdien 9:00-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29411573)

Ezera iela 1a, Sēme, Sēmes pagasts, Tukuma novads

pirmdien
8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
piektdien 9:00-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta  (tālr. 27263908)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
otrdien 9:00-12:00 (tālr.26400193)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
piektdien 9:00-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29411573)

„Rīti”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdien 14:00 - 17:30 pēc iepriekšēja pieraksta
piektdien 8:30 - 12:00  pēc iepriekšēja pieraksta

(tālr.27231140)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists: pirmdien 13:00-17:00
piektdien 9:00- 12:00
(tālr.27231135)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
ceturtdien 9:00- 12:00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26696255)

Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-15.00

12.00-12.45

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdien 9:00-17:00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 23201838)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
pirmdien 8:30-12:00 un 12:45-17:30
ceturtdien 8:30-12:00 un 12:45-16:30 
(tālr.29165232)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 24207285(t.sk.asistentu pak.))

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta (darbinieku kontaktinformācija vai pa tālr.80205333)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
pirmdien 14.00-18.00
ceturtdien 8.00-16.00 (pēc iepriekšeja pieraksta, darbinieku kontaktinformācija vai 80205333 )
piektdien 9.00-12.00
(par pašvaldības pabalstiem tālr.27822065)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta 
(tālr. 29638355;
tālr. 27080738 (t.sk.ilgstošas sociālā aprūpes institūcijā pak.)
tālr.29519353 (t.sk.aprūpes mājās pak.)

(darbinieku kontaktinformācija vai pa tālr.80205333)

Sociālais darbinieks darbam ar atkarīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.22322561)

Skolas iela 1b,Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads

pirmdien
8.00-18.00

otrdien- ceturtdien
8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
otrdien 13.00-16.00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26951422)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
piektdien 9:00 - 13:00 (29435869)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
piektdien 9:00 - 13:00 pēc iepriekšēja pieraksta (29446284)

Draudzības iela 3, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads

 

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 28689633)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
otrdien 9:00-14:00
(tālr.28678132)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 29481722)

„Viekaļas”, Viesatu pagasts, Tukuma novads

   

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 26227734)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
pēc iepriekšēja pieraksta  (tālr.28682418)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28204525)

Skolas iela 8, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28683036)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
pirmdien 9:00-12:00
ceturtdien (pēc iepriekšēja pieraksta) 9:00-11.00 (tālr.28318172)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 29481722)

Cerības, Zemīte, Zemītes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28683036)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti:
trešdien 9.00-12.00
(tālr.28318172)

Sociālais darbinieks pilngadīgām personām:
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr. 29481722)

„Gobas”, Zentene, Zentenes pagasts, Tukuma novads


 

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00


 

12.00-13.00

Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem:
pirmdien 14.00-16.00 pēc iepriekšēja pieraksta  (tālr. 27263908)

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālists:
pirmdien 9:00-12:00 (tālr.26400193)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām:
pirmdien 9:00-12:00 pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.29411573) 

Sociālā dienesta nodrošinātie sociālie pakalpojumi      

Dienas aprūpes centrs „Saime”

Dārzniecības iela 2A, Tukums, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību

no 12.00 līdz 14.00

(katram darbiniekam attiecīgi 1 st.)

Sociālais darbinieks
darba laikā (tālr. 28928999)

Dienas centrs „Saimīte”

Dārzniecības iela 2A, Tukums, Tukuma novads

pirmdien-piektdien 7.00-19.00

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību

no 12.00 līdz 14.00

(katram darbiniekam attiecīgi 1 st.)

Sociālais darbinieks
darba laikā (tālr. 28928999)
Diena aprūpes centrs "Rīti", Rīti, Slampes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību 12.00-14.00 (katram darbiniekam 1 stunda) Sociālais darbinieks
darba laikā (tālr.25614945)
Dienas aprūpes centrs "Saulespuķe", "Riti", Slampes pagasts, tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību 12.00-14.00 (katram darbiniekam 1 stunda)  

Tukuma patversme

Dārza iela 11/13, Tukums, Tukuma novads

 

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Saskaņā ar darba likumu (sk. 11.p.k.)

Klientu uzņemšana

ziemas periodā no 18.00

vasaras periodā no 20.00

Sociālais darbinieks:

pirmdien
8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00

 

12.00-13.00

Sociālais darbinieks
pēc iepriekšēja pieraksta darba laikā

Patversme ģimenēm ar bērniem, „Rīti”, Slampes pagasts, Tukuma novads

Patversmes pakalpojums
24 stundas diennaktī
7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot patversmes pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, Saskaņā ar darba likumu (sk.11.p.k.)

Klientu uzņemšana 24 stundas diennaktī (tālr.20005189)

 

Sociālais darbinieks: pirmdien 8.00-18.00

otrdien- ceturtdien 8.00-17.00,

piektdien 8.00-16.00


 

12.00-13.00

Darba laikā (tālr.25614945)


 

Kopienas centrs „Mūsmājas”, Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pagasts

otrdien 13.00-16.00,

trešdien 12.00-20.00,

ceturtdien15.00-20.00,

piektdien 12.00-16.00

 

Nav

 

Darba laikā

Kopienas centrs “Dzintariņi” „Svēteļi”, Irlavas pagasts, Tukuma novads

pirmdien 12.30-18.00

otrdien 12.30-16.00

trešdien 12.30- 16.00

ceturtdien 12.30 -15.00
piektdien 13.00-15.00

 

Nav

 

Darba laikā

Kopienas centrs “Tev”, "Aptiekas māja", Džūkstes pagasts, Tukuma novads

pirmdien 9.00-14.00

otrdien 12.00-16.00

trešdien 9.00-14.00

ceturtdien 12.00- 16.00, 17.00-19.00


 

Nav

 

Darba laikā (tālr. 26321230)

Lestenes kopienas centrs "Saules", “Saules” Lestenes paagsts, Tukuma novads

Pirmdien 9.00-15.00

otrdien 9.00-15.00

ceturtdien 13.00-17.00

piektdien 9.00-13.00

Nav

 

Darba laikā (tālr.26235403)

Grupu dzīvoklis “Mežrozītes”,
"Mežrozītes", Irlavas pagasts, Tukuma novads

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, Saskaņā ar darba likumu (sk.11.p.k.)
sociālais darbinieks 12.00-13.00

Sociālais darbinieks
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.25902661)

Grupu dzīvoklis “Meža 4-43, Tukums”, Tukums, Tukuma novads

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nav

Nav

Grupu māja/atelpas brīdis "Lodes", "Lodes", Jaunpils pagasts, Tukuma novads

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību saskaņā ar darba likumu(sk.11.p.k.); sociālais darbinieks 12.00-13.00 Sociālais darbinieks
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.25902661)

Kandavas pansija, Ķiršu iela 10, Kandava, Tukuma novads

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību saskaņā ar darba likumu(sk.11.p.k.); sociālais darbinieks 12.00-13.00

Sociālais darbinieks
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.26208946)
Centrs "Avotiņš", Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads

pirmdien 8.00-18.00

otrdien-ceturtdien 8.00-17.00

piektdien 8.00-16.00

12.00-13.00 Sociālais darbinieks
pēc iepriekšēja pieraksta (tālr.28311638)
Bērnu un jauniešu centrs "Sapņi", "Sapņi", Irlavas pagasts, Tukuma novads

24 stundas diennaktī

7 dienas nedēļā, saskaņā ar grafiku

Nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību saskaņā ar darba likumu(sk.11.p.k.)

Nodaļas vadītāja
pēc nepieciešamības darba dienās 9.00-17.00 (tālr.29174697)