GALERIJA

Tukuma novada pašvaldības aģentūras "Tukuma novada sociālais dienests" 10 gadu jubilejas pasākums

Foto: Uldis Randohs

 

Tukuma novada pašvaldības aģentūras"Tukuma novada sociālais dienests" 9 gadu jubilejas pasākums

Foto: Kārlis Kalseris


Tukuma novada sociālajam dienestam 8 gadi

Foto: Tatjana Stīpniece


Tukuma novada sociālajam dienestam 7 gadi

Pagājušajā piektdienā, 28.oktobrī, Tukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests" turpinot tradīciju atzīmēja savu 7.darba jubileju, godināja sociālā darba veicējus un sociālā darba profesijas. Aģentūra dibināta 2009.gada 2.novembrī.

Jubilejas pasākumā ar Tukuma novada domes Pateicības rakstu par ilggadēju darbu un ieguldījumu pašvaldībā (20 darba gadi) tika godināti kolēģi- Arnis Linde, Dace Jermolova, Vija Kronberga.

Savukārt, ar Tukuma novada sociālā dienesta Pagodinājuma rakstu par  ilggadēju darbu un ieguldījumu sociālajā nozarē tika godinātas kolēģes Irita Vitauska un Velta Siliņa, par ieguldījumu Tukuma novada sociālā dienesta darbības un attīstības nodrošināšanā tika godināti Valērijs Pavličenko un Juris Oļehno, par nesavtīgu iesaistīšanos papildpasākumu organizēšanā SIF projekta par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros tika godināta Inta Konrade.

Šogad akcents tika likts uz sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.Tukuma novada sociālā dienesta Pateicības raksts Par veiksmīgu sadarbību starptautiskajos projektos un jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanā tika pasniegts biedrībai "Pozitīvā Doma", Par veiksmīgu sadarbību jauniešu iesaistīšanā sporta aktivitātēs- biedrībai "Tukuma Brāļi", Par veiksmīgu sadarbību darbā ar ģimenēm ar bērniem- biedrībai "Tukuma DOMU BIEDRI", Par veiksmīgu sadarbību jauniešu iesaistīšanā Jaunsardzes programmā- Jaunsargu instruktoram Armandam Kotkem, Par veiksmīgu sadarbību Tukuma pensionāru godināšanā- Tukuma pilsētas pensionāru biedrībai. Irlavas bērnunama-patversmes Pateicības raksts Par nesavtīgu brīvprātīgā darbu tika pasniegts Ilzei Rupenheitei.

Pasākumam varavīkšņu krāsu pienesumu šajā septiņu krāsu jubilejā deva Anita Geidāne ar vokālo ansambli "Varavīksne".

Pagodināmie

Visi kopā

Vokālais ansamblis "Varavīksne"

Foto: Uģis Grantiņš


Tukuma novada sociālajam dienestam 3 gadi