Kontaktpersonas

Administrācija

Ina Balgalve
Direktore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 301, Tidaholmas iela 1, Tukums
Ieva Liepiņa
Juriste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 306, Tidaholmas iela 1, Tukums
Zane Zagacka
Personāla speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 306, Tidaholmas iela 1, Tukums
Laila Balode
Juriste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava
Silva Vavilova
Kancelejas pārzine
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristiāna Fišere-Blumberga
Klientu apkalpošanas speciāliste (Tukums)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 110.kab, Tidaholmas iela 1, Tukums
Jana Bite
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A,Kandava(bij.Kandavas nov.t.)
Dace Saulīte
Lietvede (nosūtāmā korespondence)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Aira Miķe
Lietvede(saņemtā korespondence)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Juris Zilgalvis
Lietvedis (rēķini un akti)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Indulis Dambergs
Saimniecības vadītājs
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 112.kab, Tidaholmas iela 1, Tukums
Jānis Ābele
saimniecības pārzinis
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava
Guntis Andriksons
automobiļa vadītājs
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
28669131
Juris Jekovičs
automobiļa vadītājs
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
27810557

Sociālās palīdzības nodaļa

Sandra Pērle
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 304, Tidaholmas iela 1, Tukums
Sanita Dankere
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Kandava, Kandavas pag., Cēre)
Ieva Kalēja
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 104, Tidaholmas iela 1, Tukums
Mārīte Zīle
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 102, Tidaholmas iela 1, Tukums (Tukums)
Ieva Bice-Pole
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 103.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums
Olga Žurova
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 107, Tidaholmas iela 1, Tukums
Gita Ligeika
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Tume, Degole, Irlava, Lestene)
Anita Kambare
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 106, Tidaholmas iela 1, Tukums (Tukums)
Inese Jaunkļaviņa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Slampe (Slampe, Džūkste, Pienava)
Ieva Lipenberga
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Sēme (Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre)
Marika Beļinska
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Smārde (Smārde, Tukums)
Valda Kolma
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Engure (Engure, Lapmežciems)
Ilze Mūrmane (Kandavas pilsēta un Cēres pag.)
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4a,Kandava(Kandava, Cēres p.)
Aija Ceriņa
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils (Jaunpils, Viesatas)
Marika Ģelze
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Tukums (Tukums)
Ligita Feldmane
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Zante, Zemīte)
Agita Ķilpe
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Vāne, Matkule)
Klientu apkalpošanas speciāliste
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils (Jaunpils, Viesatu pag.)

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”

Sanita Auziņa
Nodaļas vadītāja

Ģimenes atbalsta nodaļa

Inga Eizengrauda
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 305, Tidaholmas iela 1, Tukums
Iveta Rezevska
Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem ( Džūkste Engure Lapmežciems Slampe Smārde Tukums Tume)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 202, Tidaholmas iela 1, Tukums
Margita Dižbite
Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem (Cēre Degole Irlava Jaunpils Jaunsāti Kandava Lestene Matkule Pūre Sēme Vāne Viesatas Zante Zemīte Zentene)
Liene Zeidenberga
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem(sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 203, Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristīne Zviedre
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem (Tukums/Jaunsāti/Pūre/Zentene)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 206, Tidaholmas iela 1,Tukums
Monta Dāboliņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Pūre, Jaunsāti, Sēme, Zentene
Līga Liepiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 201, Tidaholmas iela 1, Tukums
Irēna Kajāne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 205, Tidaholmas iela 1, Tukums
Sanita Konuševska
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 204, Tidaholmas 1, Tukums
Evita Veikša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Džūkste, Pienava, Slampe)
Rita Kalniņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem(Tukums/pirmsskolas izgl.iest.)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 207,Tidaholmas iela 1,Tukums(PII)
Anda Feldmane
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: DegoIe,Irlava,Jaunpils,Lestene,Viesatas
Monta Lorence
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(Kandava)
Baiba Kalviņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Smārde (Smārde, Lapmežciems, Engure)
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem (Zante,Zemīte,Cēre)
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(Zante,Zemīte,Cēre)
  28683036
Inita Kleinberga
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Kandava(Matkule,Vāne,Kandavas p)
Nataša Porfirova
Projekta “PROTI un DARI” programmas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 101.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums

Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām

Inita Lapiņa
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils
Anita Vilka
Vecākā sociālā darbiniece (Degole Džūkste Irlava Jaunsāti Lestene Pūre Sēme Slampe Smārde Tukums Tume Zentene)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 208.kab, Tidaholmas 1, Tukums
Ginta Freimane
Vecākā sociālā darbiniece (Cēre Engure Jaunpils Kandava Lapmežciems Matkule Pūre Smārde Vāne Viesatas Zante Zemīte)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas iela 4A, Kandava
Mudīte Ozola
Sociālais darbinieks(asistentu pakalpojums) (Kandava Jaunpils Engure)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava
Maiga Garoza
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Smārde, Lapmežciems, Engure)
Gunta Krecere
Sociālā darbiniece(t.sk.pansijas pak.)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(Kandava)
Vija Kronberga
Sociālā darbiniece(t.sk.asistentu pak.)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Kandava(bij.Kandavas nov.ter)
Inita Kanenberga
Sociālā darbiniece(t.sk.ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pak.)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 100.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristīne Zara
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Tume, Degole, Irlava, Lestene)
Inese Laugale
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Slampes pag., Džūkstes pag.)
Sarmīte Kalniņa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre)
Inta Konrade
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 108, Tidaholmas iela 1, Tukums (Tukums)
Evija Freimane
Sociālā darbiniece (aprūpes mājās pakalpojums Tukumā dzīv.pers.)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 109.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums
Daiga Jurgute
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils(Jaunpils, Viesatas)
Anta Bumbure
Sociālā darbiniece (asistentu pak. bij.Tukuma nov.teritorijā)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 101.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums

Rehabilitācijas nodaļa

Jeļena Hodakovska
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 210, Tidaholmas iela 1
Daiga Kiseļeva
Sociālā darbiniece (Psihosociālās konsultācijas)
Ingrīda Rudzīte
Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 113, Tidaholmas iela 1, Tukums
Arnita Muceniece
Fizioterapeite
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Andris Fridrihsons
Fizioterapeits
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Inese Neimane
Fizioterapeite
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils(bij.Jaunpils.nov.terit.)
29363079
Dienas aprūpes centrs "Saime"
Astra Peipa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Kristīne Mušinska
Fizioterapeite
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Kristīne Āriņa
Sociālā rehabilitētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Agija Markova
Sociālā rehabilitētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Kristīne Birzniece
Sociālā aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Valērijs Pavličenko
automobiļa vadītājs
Dienas aprūpes centrs “Saime”
27066544
Dienas aprūpes centrs "Saimīte"
Astra Peipa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas centrs „Saimīte”
Inta Ozoliņa
Sociālā aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas centrs „Saimīte”
Inta Ozoliņa
Sociālā aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas centrs „Saimīte”
Sociālie aprūpētāji Dienas aprūpes centrā "Saimīte"
Dienas centrs „Saimīte”
29659543
Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs "Rīti"
Kopienas centrs „Rīti”
Ilga Girgensone
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: "Rīti", Slampe, Slampes pag.,Tukuma nov.
Kopienas centrs „Rīti”
Indra Linde
Sociālā rehabilitētāja
Kopienas centrs „Rīti”
Kristīne Mušinska
Fizioterapeite
Kopienas centrs „Rīti”
Dežuranti Slampes un Džūkstes kopienas centrā "Rīti"
Kopienas centrs „Rīti”
kcriti@tukums.lv
20005189
Rehabilitācijas centrs "Avotiņš"
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Raudas iela 8, Tukums
Signe Balode
Sociālā darbiniece rehabilitācijas centrā Avotiņš
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Raudas iela 8, Tukums
Zane Kailoviča
Klientu apkalpošanas speciāliste rehabilitācijas centrā Avotiņš
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Raudas iela 8, Tukums

Izmitināšanas pakalpojumu nodaļa

Dace Pole
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 303.kab. Tidaholmas iela 1, Tukums
Anita Štarka
Sociālā darbiniece darbam ar bezpajumtniekiem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārza iela 11/13, Tukums
Tukuma patversme
Dežuranti Tukuma patversmē
Tukuma patversme
25608446
Vakance [ https://tnsd.lv/socialais-darbinieks-grupu-dzivoklos ]
Sociālā darbiniece grupu dzīvokļa pakalpojumā
Solvita Nordena
Sociālā darbiniece Kandavas pansijā

Kopienas darba nodaļa

Marita Dērica
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas iela 4A, Kandava
Tamāra Videniece
Interešu pulciņa audzinātāja
Kopienas centrs Sēmē "Mūsmājas"
Dace Apine
Interešu pulciņa audzinātāja
Kopienas centrs Irlavā
Santa Beiere
Interešu pulciņa audzinātāja
Džūkstes kopienas centrs
Jolanta Bunkše
Interešu pulciņa audzinātāja Lestenes kopienas centrā Saules