Kontaktpersonas

Administrācija

Ina Balgalve
Direktore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 101, Tidaholmas iea 1, Tukums
Ieva Liepiņa
Juriste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 210, Tidaholmas iela 1, Tukums
Zane Zagacka
Personāla speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 303, Tidaholmas iela 1, Tukums
Silva Vavilova
Kancelejas pārzine
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 302, Tidaholmas iela 1, Tukums
Sandra Silaraupe
Biroja administratore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 100, Tidaholmas iela 1, Tukums
sandra.silaraupe@tukums.lv
80205333
29170040
Dace Saulīte
Lietvede
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 302, Tidaholmas iela 1, Tukums
Laila Balode
Lietvede
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.)
Juris Zilgalvis
Datu ievades operators
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 302, Tidaholmas iela 1, Tukums
Aira Miķe
Datu ievades operatore
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 302, Tidaholmas iela 1, Tukums
Aļģis Olbiks
datortīkla uzturēšanas administrators
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
Indulis Dambergs
Saimniecības vadītājs
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 306, Tidaholmas iela 1, Tukums
Arnis Kačiks
saimniecības pārzinis; asistents personām ar invaliditāti
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
26167633
Guntis Andriksons
automobiļa vadītājs
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
28669131
Juris Jekovičs
automobiļa vadītājs
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
27810557

Sociālās palīdzības nodaļa

Sandra Pērle
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 304, Tidaholmas iela 1, Tukums
Sanita Dankere
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Kandava, Kandavas pag., Cēre)
Evija Freimane
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 104, Tidaholmas iela 1, Tukums
Signe Balode
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 102, Tidaholmas iela 1, Tukums
Olga Žurova
Klientu apkalpošanas speciāliste
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 107, Tidaholmas iela 1, Tukums
Ieva Bice-Pole
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Tidaholmas iela 1, Tukums
Elita Kipena
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Tume, Degole, Irlava, Lestene)
Anita Kambare
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 106, Tidaholmas iela 1, Tukums (Tukums)
Guna Ledus
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Slampe, Džūkste)
Monta Dāboliņa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Tidaholmas iela 1, Tukums
Inese Jaunkļaviņa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (bij.Engures nov.teritorija)
inese.jaunklavina@tukums.lv
29165232; 63192020(Smārdē)
Valda Kolma
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (bij.Engures nov.terit.)
Iveta Rupeika
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (bij.Kandavas nov.terit.)
Rota Eižvertiņa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (bij.Kandavas nov.terit.)
Ligita Feldmane
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (bij.Kandavas nov.terit.)
Mudīte Ozola
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (bij.Kandavas nov.terit.)
Ina Sila
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Jaunpils, Viesatu pag.)

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”

Sanita Auziņa
Vadītāja
sanita.auzina@tukums.lv
63154865
29174697
Zinta Avotiņa
Lietvede
zinta.avotina@tukums.lv
63154865
26380278

Ģimenes atbalsta nodaļa

Inga Eizengrauda
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 305, Tidaholmas iela 1, Tukums
Sanita Konuševska
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 204, Tidaholmas iela 1, Tukums
Liene Zeidenberga
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem(sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 203, Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristīne Zviedre
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 206, Tidaholmas iela 1, Tukums
Līga Liepiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 201, Tidaholmas iela 1, Tukums
Irēna Kajāne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 205, Tidaholmas iela 1, Tukums
Iveta Rezevska
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 202, Tidaholmas iela 1, Tukums
Evita Veikša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Rita Kalniņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 207,Tidaholmas iela 1,Tukums(PII)
Margita Dižbite
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Tume, Degole, Irlava, Lestene)
Kristīne Antiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Tukumā (Sēme, Zentene, Pūre, Jaunsāti)
Dace Adiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Jaunpils pag., Viesatu pag.)
Cilda Rozenvalde
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Smārde, Lapmežciems, Engure)
Ilze Sļivčuka
sociālā darbiniekce darbam ar ģimeni un bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(Kandava, Kandavas p
Baiba Kalviņa
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Smārde, Lapmežciems, Engure)
Elīna Ulmane-Dankere
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava(Zante,Zemīte,Cēre)
Inita Kleinberga
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Kandava(Matkule,Vāne,Kandavas p)
Ilva Krūmiņa
sociālais mentors/ģimenes asistents
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava (bij.Kandavas nov.t
Ina Sila
ģimenes asistente
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Jaunpils pag., Viesatu pag.)
Nataša Porfirova
Projekta “PROTI un DARI” programmas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 113, Tidaholmas iela 1, Tukums

Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām

Inita Lapiņa
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils
inita.lapina@tukums.lv
63180959
29499243
Anita Vilka
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 211, Tidaholmas 1, Tukums
Maiga Garoza
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Smārde, Lapmežciems, Engure)
Gunta Krecere
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava
Vija Kronberga
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava
Inita Kanenberga
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 105, Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristīne Zara
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Tume, Degole, Irlava, Lestene)
Inese Laugale
Sociālā darbiniece
Sarmīte Kalniņa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: (Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre)
Inta Konrade
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 108, Tidaholmas iela 1, Tukums
Megija Pētersone
Sociālā darbiniece (Aprūpe mājās)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 208, Tidaholmas iela 1, Tukums
Anta Bumbure
Sociālā darbiniece (asistentu pak. bij.Tukuma nov.teritorijā)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 109, Tidaholmas iela 1, Tukums

Rehabilitācijas nodaļa

Jeļena Hodakovska
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 110, Tidaholmas iela 1
Daiga Kiseļeva
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem- Psihosociālā konsultēšana
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Anastasija Hjuņinena
Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: 113, Tidaholmas iela 1, Tukums
Irina Rosicka
Psiholoģe
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils (bij.Jaunpils.nov.)
28615243
Ilona Ausēja-Rudzāte
klīniskā psiholoģe
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Kandava(bij.Kandavas nov.terit.)
Arnita Muceniece
Fizioterapeite
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A,Kandava(bij.Kandavas nov.t.)
Andris Fridrihsons
Fizioterapeita asistents
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A,Kandava(bij.Kandavas nov.t.)
Inese Neimane
Fizioterapeite
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils(bij.Jaunpils.nov.terit.)
29363079
Selga Kancāne
Ergoterapeite
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A, Kandava (bij.Kandavas nov.)
Seila Šenberga
Pedagoģe(montesori)
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A,Kandava(bij.Kandavas nov.t.)
Dienas aprūpes centrs "Saime"
Astra Peipa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Kristīne Mušinska
Fizioterapeite
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Kristīne Āriņa
Sociālā rehabilitētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Agija Markova
Sociālā rehabilitētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Kristīne Birzniece
Sociālā aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Valērijs Pavličenko
automobiļa vadītājs
Dienas aprūpes centrs “Saime”
27066544
Dienas centrs "Saimīte"
Astra Peipa
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas centrs „Saimīte”
Inta Ozoliņa
Sociālā aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas centrs „Saimīte”
Inta Ozoliņa
Sociālā aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Dienas centrs „Saimīte”
Sociālie aprūpētāji Dienas centrā "Saimīte"
Dienas centrs „Saimīte”
29659543
Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs "Rīti"
Kopienas centrs „Rīti”
Ilga Girgensone
Sociālā darbiniece
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Tidaholmas iela 1, Tukums
Kopienas centrs „Rīti”
Indra Linde
Sociālā rehabilitētāja
Kopienas centrs „Rīti”
Kristīne Mušinska
Fizioterapeite
Kopienas centrs „Rīti”
Dežuranti Slampes un Džūkstes kopienas centrā "Rīti"
Kopienas centrs „Rīti”
kcriti@tukums.lv
25614945

Aprūpes mājās nodaļa

Ginta Freimane
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas iela 4A, Kandava
Daina Evarsone
ārsta palīdze
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Zantes feldšeru p., Skolas iela 4, Zante
20221960
Skaidrīte Dzeguze
Sociālā aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jaunpils (Jaunpils pag.)
Sanita Pētersone
Aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Veselības c. ”Engure"(Lapmežciema pag.)
Mārīte Kanberga
Aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Veselības c. ”Engure"(Smārdes pag.)
Elga Siliņa-Reimane
Aprūpētāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Veselības c. ”Engure"(Engures pag.)
Aina Lazdāne
ārsta palīdze
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Cēres feldšeru-vecmāšu p.,Silavas,Cēre
Inita Pumpure
ārsta palīdze
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A ,Kandava(bij.Kandavas nov.)
26121655
Ilze Karole
ārsta palīdze
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A,Kandava (bij.Kandavas nov.)
26121655
Ērika Millere
ārsta palīdze
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas 4A,Kandava (bij.Kandavas nov.)
26121655

Izmitināšanas pakalpojumu nodaļa

Elīna Dumpe
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas iela 4A, Kandava
Patversmes pakalpojums- Tukuma patversme
Anita Štarka
Sociālā darbiniece darbam ar bezpajumtniekiem
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Dārza iela 11/13, Tukums
Tukuma patversme
Dežuranti Tukuma patversmē
Tukuma patversme
25608446
Grupu dzīvokļa pakalpojums
Baiba Turka
Sociālais darbinieks (grupu dzīvoklis)
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
Sociālā rehabilitācija ar izmitināšanu

Kopienas darba nodaļa

Marita Kauliņa
Nodaļas vadītāja
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas iela 4A, Kandava
Tamāra Videniece
Interešu pulciņa audzinātāja
Kopienas centrs Sēmē "Mūsmājas"
Dace Apine
Interešu pulciņa audzinātāja
Kopienas centrs Irlavā
Ilona Alksne
Interešu pulciņa audzinātāja
Džūkstes kopienas centrs
26321230
Dagnija Grava
Interešu pulciņa audzinātāja
„Saules”, Lestene
26235403
Kandavas kopienas centrs
Darba vieta un apkalpojamā teritorija: Jelgavas iela 4A, Kandava