Kontaktpersonas

Administrācija

Ina Balgalve
Direktore
Kabinets: 101
Indulis Dambergs
Saimniecības vadītājs
Kabinets: 306
Ieva Liepiņa
Juriste
Kabinets: 210
Zane Zagacka
Personāla speciāliste
Kabinets: 303
Silva Vavilova
Kancelejas pārzine
Kabinets: 302
Dace Saulīte
Lietvede
Kabinets: 302
Sandra Silaraupe
Administratore-kasiere
Kabinets: 100
sandra.silaraupe@tukums.lv
80205333
29170040
Aira Miķe
Datu ievades operatore
Kabinets: 302
Juris Zilgalvis
Datu ievades operators
Kabinets: 302

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Jeļena Hodakovska
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 110
Valērijs Pavličenko
Autovadītājs
Dienas aprūpes centrs “Saime”
27066544
Astra Peipa
Sociālā darbiniece Dienas aprūpes centrā 'Saime'
Dienas aprūpes centrs “Saime”
Astra Peipa
Sociālā darbiniece Dienas centrā 'Saimīte'
Dienas centrs „Saimīte”
Sociālie aprūpētāji Dienas centrā "Saimīte"
Dienas centrs „Saimīte”
29659543
Daiga Kiseļeva
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem- Psihosociālā konsultēšana
Kabinets: 301
Anita Štarka
Sociālā darbiniece darbam ar bezpajumtniekiem Tukuma patversmē
Tukuma patversme
Anastasija Hjuņinena
Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām
Kabinets: 113
Dežuranti Tukuma patversmē
Tukuma patversme
25608446
Ilga Girgensone
Sociālā darbiniece Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrā 'Rīti'
Kopienas centrs „Rīti”
kcriti@tukums.lv
25614945
Dežuranti Slampes un Džūkstes kopienas centrā "Rīti"
Kopienas centrs „Rīti”
kcriti@tukums.lv
25614945
Baiba Turka
Sociālais darbinieks (grupu dzīvoklis)
Sociālo pakalpojumu centrs "Mežrozītes"

Sociālā darba nodaļa

Inga Eizengrauda
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 305
Tukuma novada sociālais dienests
Inta Konrade
Sociālā darbiniece
Kabinets: 108
Tukuma novada sociālais dienests
Dace Apine
Interešu pulciņa audzinātāja
Kopienas centrs Irlavā
Līga Liepiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 201
Tukuma novada sociālais dienests
Sarmīte Kalniņa
Sociālā darbiniece
Kabinets: Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre
Tukuma novada sociālais dienests
Anta Bumbure
Sociālā darbiniece darbā ar asistentu pakalpojumu
Kabinets: 109
Tukuma novada sociālais dienests
Iveta Rezevska
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 202
Tukuma novada sociālais dienests
Tamāra Videniece
Sociālā darbiniece
Kopienas centrs Sēmē "Mūsmājas"
Liene Zeidenberga
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 203
Tukuma novada sociālais dienests
Monta Dāboliņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 206
Tukuma novada sociālais dienests
Ilze Melnalksne-Konšteine
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: Sēme, Zentene, Pūre, Jaunsāti
Tukuma novada sociālais dienests
Kristīne Zviedre
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 204
Tukuma novada sociālais dienests
Nataša Porfirova
Projekta “PROTI un DARI” programmas vadītāja
Kabinets: 113
Tukuma novada sociālais dienests
Irēna Kajāne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 205
Tukuma novada sociālais dienests
Anita Vilka
Sociālā darbiniece
Kabinets: 211
Tukuma novada sociālais dienests
Dagnija Grava
Interešu pulciņa audzinātājs
„Saules”, Lestene
26235403
Rita Kalniņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 207
Tukuma novada sociālais dienests
Evita Veikša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tukuma novada sociālais dienests
Inese Laugale
Sociālā darbiniece
Tukuma novada sociālais dienests
Inita Kanenberga
Sociālā darbiniece
Kabinets: 105
Tukuma novada sociālais dienests
Margita Dižbite
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Tukuma novada sociālais dienests
Ilona Alksne
Interešu pulciņa audzinātājs
Tukuma novada sociālais dienests
26321230
Megija Pētersone
Sociālā darbiniece/ Aprūpe mājās
Kabinets: 208
Tukuma novada sociālais dienests
Kristīne Zara
Sociālā darbiniece
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Tukuma novada sociālais dienests

Sociālās palīdzības nodaļa

Sandra Pērle
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 304
Tukuma novada sociālais dienests
Ieva Bice-Pole
Sociālā darbiniece
Kabinets: 103
Tukuma novada sociālais dienests
Sociālais darbinieks
Sociālā darbiniece
Kabinets: Sēme, Zentene, Pūre, Jaunsāti
Tukuma novada sociālais dienests
Evija Freimane
Sociālā darbiniece
Kabinets: 104
Tukuma novada sociālais dienests
Signe Balode
Sociālā darbiniece
Kabinets: 102
Tukuma novada sociālais dienests
Olga Žurova
Klientu apkalpošanas speciālists
Kabinets: 107
Tukuma novada sociālais dienests
Guna Ledus
Sociālā darbiniece
Kabinets: Slampe, Džūkste
Tukuma novada sociālais dienests
Anita Kambare
Sociālā darbiniece
Kabinets: 106
Tukuma novada sociālais dienests
Elita Kipena
Sociālā darbiniece
Kabinets: Tume, Degole, Irlava, Lestene
Tukuma novada sociālais dienests

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”

Zinta Avotiņa
Grāmatvede
Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”
zintaavotina@inbox.lv
63154865
26380278
Sanita Auziņa
Vadītāja
Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”
bernunams@tukums.parks.lv
63154865
29174697