Informācija par Tukuma novada sociālā dienesta iegādātajiem līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai

11.06.2020.

Informācija par Tukuma novada sociālā dienesta iegādātajiem līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai laika posmā 1.06.2020 – 7.06.2020.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums nr.103) 4.58. apakšpunktu publicē informāciju par iegādātajiem dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai par iepriekšējo nedēļu.

Izvērtējot dažādu iestāžu un darbinieku vajadzības, sociālais dienests regulāri apkopo informāciju par nepieciešamajiem līdzekļiem un ir veicis iepirkumu saskaņā ar Rīkojuma nr.103 apakšpunktu nr. 4.14. un 4.14.1, izvērtējot tirgū pieejamos piedāvājumus. Uz informācijas publicēšanas brīdi ar nepieciešamajiem līdzekļiem apgādāts ir ne tikai Tukuma novada sociālais dienests, bet arī Tukuma novada Domes administrācija, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, Tukuma muzejs, izglītības iestādes, pašvaldības policija, SIA “Tukuma slimnīca”, PSIA “Tukuma Ledus Halle”, Tukuma sporta skola, pagastu pārvaldes un citas iestādes. Norādītajā periodā ir iegādāti tikai dezinfekcijas līdzeklim paredzētie izsmidzināšanas trauki:

Piegādātājs

Prece

Cena par vienību

Daudzums

Kopsumma

A/S Diāna,
41203000447

Smidzinātājs 750ml

1,52

5

7,61

 

26.05.2020.

Informācija par Tukuma novada sociālā dienesta iegādātajiem līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai laika posmā 18.05.2020 – 24.05.2020.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums nr.103) 4.58. apakšpunktu publicē informāciju par iegādātajiem dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai par iepriekšējo nedēļu.

Ņemot vērā situācijas nopietnību un izvērtējot dažādu iestāžu un darbinieku vajadzības, sociālais dienests regulāri apkopo informāciju par nepieciešamajiem līdzekļiem un ir veicis iepirkumu saskaņā ar Rīkojuma nr.103 apakšpunktu nr. 4.14. un 4.14.1, izvērtējot tirgū pieejamos piedāvājumus. Uz informācijas publicēšanas brīdi ar nepieciešamajiem līdzekļiem apgādāts ir ne tikai Tukuma novada sociālais dienests, bet arī Tukuma novada Domes administrācija, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, Tukuma muzejs, izglītības iestādes, pašvaldības policija, SIA “Tukuma slimnīca”, PSIA “Tukuma Ledus Halle”, Tukuma sporta skola, pagastu pārvaldes un citas iestādes. Norādītajā periodā ir iegādāti sekojoši individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi:

 

20.05.2020.

Informācija par Tukuma novada sociālā dienesta iegādātajiem līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai laika posmā 11.05.2020 – 17.05.2020.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums nr.103) 4.58. apakšpunktu publicē informāciju par iegādātajiem dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai par iepriekšējo nedēļu.

Ņemot vērā situācijas nopietnību un izvērtējot dažādu iestāžu un darbinieku vajadzības, sociālais dienests regulāri apkopo informāciju par nepieciešamajiem līdzekļiem un ir veicis iepirkumu saskaņā ar Rīkojuma nr.103 apakšpunktu nr. 4.14. un 4.14.1, izvērtējot tirgū pieejamos piedāvājumus. Uz informācijas publicēšanas brīdi ar nepieciešamajiem līdzekļiem apgādāts ir ne tikai Tukuma novada sociālais dienests, bet arī Tukuma novada Domes administrācija, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, Tukuma muzejs, izglītības iestādes, pašvaldības policija, SIA “Tukuma slimnīca”, PSIA “Tukuma Ledus Halle”, Tukuma sporta skola, pagastu pārvaldes un citas iestādes. Norādītajā periodā ir iegādāti sekojoši individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi:

 

13.05.2020.

Informācija par Tukuma novada sociālā dienesta iegādātajiem līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai laika posmā 04.05.2020 – 10.05.2020.

Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums nr.103) 4.58. apakšpunktu publicē informāciju par iegādātajiem dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai par iepriekšējo nedēļu.

Ņemot vērā situācijas nopietnību un izvērtējot dažādu iestāžu un darbinieku vajadzības, sociālais dienests ir apkopojis informāciju par nepieciešamajiem līdzekļiem un veicis iepirkumu saskaņā ar Rīkojuma nr.103 apakšpunktu nr. 4.14. un 4.14.1, izvērtējot tirgū pieejamos piedāvājumus. Uz informācijas publicēšanas brīdi ar nepieciešamajiem līdzekļiem apgādāts ir ne tikai Tukuma novada sociālais dienests, bet arī Tukuma novada Domes administrācija, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, Tukuma muzejs, izglītības iestādes, pašvaldības policija, SIA “Tukuma slimnīca”, pagastu pārvaldes un citas iestādes, taču norādītajā periodā ir iegādāta tikai viena produktu pozīcija:

Piegādātājs

Prece

Cena gab

Daudzums

Kopsumma

SIA Alante,
40003234890

Termometrs bezkontakta digitālais AET-R1B/ALICN

66,75

2

133,50

       

133,50

28.04.2020.

Tukuma novada sociālais dienests iegādājies dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļus COVID-19 izplatības ierobežošanai

Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums nr.103) 4.58. apakšpunktu publicē informāciju par iegādātajiem dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem COVID-19 izplatības ierobežošanai.

Ņemot vērā situācijas nopietnību un izvērtējot dažādu iestāžu un darbinieku vajadzības, sociālais dienests ir apkopojis informāciju par nepieciešamajiem līdzekļiem un veicis iepirkumu saskaņā ar Rīkojuma nr.103 apakšpunktu nr. 4.14. un 4.14.1, izvērtējot tirgū pieejamos piedāvājumus. Uz informācijas publicēšanas brīdi ar nepieciešamajiem līdzekļiem apgādāts ir ne tikai Tukuma novada sociālais dienests, bet arī Tukuma novada Domes administrācija, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa, Tukuma muzejs, izglītības iestādes, pašvaldības policija, SIA “Tukuma slimnīca”, pagastu pārvaldes un citas iestādes.

 Apkopota informācija par iegādātajām precēm un to piegādātājiem:

 


Atjaunots 20.01.2020.

Iepirkumi publicēti Tukuma novada domes mājaslapā sadaļā Publiskie iepirkumi: Publiskie iepirkumi