Norēķinu rekvizīti, iestādes rekvizīti

No 01.07.2021. izmaiņas norēķinu rekvizītos!

Lūgums sadarbības partneriem izrakstītajos rēķinos norādīt šādus norēķinu rekvizītus:

Nosaukums: Tukuma novada pašvaldība

Struktūrvienības nosaukums: Tukuma novada sociālais dienests

Nodokļa maksātāja reğ.Nr.LV90000050975

Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Faktiskā adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Norēķinu konti:
LV17HABA0001402040731 HABALV22 SWEDBANK AS
LV36UNLA0050005218803 UNLALV2X SEB BANKA AS
LV58PARX0001396060003 PARXLV2X CITADELE AS
**********************************************************************************************

Iestādes rekvizīti:

Nosaukums: Tukuma novada sociālais dienests

Reģistrācijas Nr.40900035315

Juridiskā adrese: Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Iestādes kontaktinformācija: www.tnsd.lv tnsd@tukums.lv +37180205333

Augstāka iestāde: Tukuma novada pašvaldība, 90000050975