Svētku pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām

Pabalsts valsts svētkos 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā tiek piešķirts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Tukuma novada administratīvajā teritorijā, ar mērķi godināt un sniegt atbalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pabalsta apmērs noteikts uz vienu personu, neatkarīgi no statusu skaita.

Ja pabalsts jau saņemts iepriekšējos gados, tad tas tiks automātiski pārskaitīts uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, pamatojoties uz pirmreizējo iesniegumu.

Lai pabalstu saņemtu pirmreizēji, nepieciešams iesniegt iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, jānorāda savs kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, jāpievieno apliecības (atbilstoši statusam) kopija. Pirmreizējs iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz līdz 30. novembrim.

Atkārtoti iesniegumu nepieciešams iesniegt, ja mainās svētku pabalsta saņēmēja norēķina konta nr.