"Tukuma novada sociālais dienests" 10 gadu jubilejas svinības