Tukuma novada pašvaldībā ir uzsākts izmēģinājumprojekts

https://tnsd.lv/sites/default/files/logo_kop_soc_pak_berniem_2018.jpg

Tukuma novada pašvaldība piedalās Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Tukuma novada pašvaldībā ir uzsākts izmēģinājumprojekts, kura ietvaros tika piedāvāts atbalsts 10 ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, lai nodrošinātu katram bērnam iespējami efektīvāko atbalstu funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, un veicinātu vienlīdzīgu iespēju izmantošanu.

Projekta ietvaros ekspertu komanda izvērtēja bērna funkcionālos traucējumus un kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem izveidoja atbalsta plānu, kas ietver sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai, bērna zaudētās funkcijas kompensēšanai, bērna funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai. Sociālais darbinieks kopā ar vecākiem vienojās par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, kurus viņu ģimenes saņems, laika grafiku, kad un kā to ir iespējams izdarīt. Šo pakalpojumu klāsts, ko ģimenei ir jāsaņem ir ļoti daudzveidīgs – tie ir ģimenes resursu kapacitātes stiprināšanai: speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts – vecākiem (psihologa un psihoterapeita konsultācijas), ģimenes asistenta pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums institūcijā, atbalsta pakalpojumi bērniem zaudētās funkcijas kompensēšanai: pavadonis (asistents pašvaldībā), transporta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojums, bērnu funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai: speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts bērniem ar FT (fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, audiologopēds, uztura speciālists, smilšu terapijas speciālists, psihologs, psihoterapeits, montesori metodikas speciālists), mūzikas terapijas pakalpojums, reitterapijas pakalpojums, dienas aprūpes centra pakalpojums un portidžas agrīnās korekcijas un audzināšanas programma

Projektā iesaistītās personas 30.11.2018. tikās ar projekta vadības grupu, lai pārrunātu ieguvumus, uzklausītu projekta dalībnieku ieteikumus, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu pakalpojuma saturu.