Tukuma novada iedzīvotājiem ārkārtas situācijas laikā ir iespēja saņemt psiholoģisko atbalstu

Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” aicina

Tukuma novada iedzīvotājus ārkārtas situācijas laikā saņemt psiholoģisko atbalstu,

sazinoties pa tālruni ar psihologu sekojošos laikos:

Zanda Neilande 26551443 pirmdienās un piektdienās no plkst. 14:00-17:00

Svetlana Stepule 26516492 otrdienās no plkst. 9:00-12:00 un trešdienās no plkst. 15:00-18:00