Atbalsts Tukuma novada ģimenēm ar bērniem, kurām ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, uzsākot 2022./2023. mācību gadu

Pabalsts skolas piederumu iegādei ir 30,00 euro katram bērnam, uzsākot mācības 1. septembrī vispārizglītojošā skolā vai speciālā izglītības iestādē, kur tiek apgūta pamatizglītības vai vidējās izglītības programma, kā arī bērniem, kuri apgūst 5-6 gadīgo bērnu pirmskolas apmācību.

Bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests” ar iesniegumu, lūdzot piešķirt pabalstu izglītības apguvei- skolas piederumu iegādei bērniem. Pabalsts tiek piešķirts, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā līdz 30.septembrim.

Lejuplādēt iesnieguma veidlapu no saites: iesniegums_pabalsts_skolas_piederumi_2022.doc
Tukuma novada sociālā dienesta pieņemšanas laiki
Telefoniska informācija pa bezmaksas telefonu 80205333.


Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām atbalsts. Papildus informējam, lai palīdzētu uzsākt skolas gaitas maznodrošināto, trūcīgo, kā arī krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem, Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros aicina pieteikties skolas piederumu komplektiem, kas paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Atbalsta komplektus ģimenes var saņemt izdales punktos visā Latvijā.  Plašāka informācija par komplektu izdales vietām visā Latvijā: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:
• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro.

Informācija par atbalstu

Atbalsta paku izdales biežums

Aktualizēts 25.08.2022