Projekts "PROTI un DARI"

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Projekts “PROTI un DARI!”

 

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

 

Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā.

            Tukuma novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada 3. janvāra. Šajā laikā 45 jaunieši jau ir pabeiguši iesaisti šajā programmā. Tās laikā jaunieši varēja saņemt mentora atbalstu, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, apgūt neformālās izglītības kursus un iegūt sev vēlamo profesiju.  

Beidzot dalību projektā “PROTI un DARI!”, daļa jauniešu sāka strādāt algotu darbu, citi atsāka mācības izglītības iestādēs, lai apgūtu izvēlēto profesiju, bija arī jaunieši, kuri projekta laikā apguva jaunas prasmes un iemaņas, lai varētu tās pielietot ikdienas dzīvē. Pašlaik projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījušies desmit jaunieši. 

 

 

Projekta īstenošanas laiks Tukuma novadā: no 2017. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim.

Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 55 mērķa grupas jaunieši.

Projekta sasniegtie rādītāji Tukuma novadā: 55 mērķa grupas jaunieši jau iesaistīti.

Sekmīgi pabeiguši projektu: 37 mērķa grupas jaunieši.

Šobrīd projektā iesaistīti un darbojās: 10 mērķa grupas jaunieši.

 

Projekta kontaktpersona: Nataša Porfirova, tālrunis: 27263909, e-pasts: natasa.porfirova@tukums.lv

 

Starp projekta piedāvātajiem atbalsta pasākumiem var minēt tādus kā:

 

Vairāk informācija par projektu:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari 

Projekta profils Facebook: https://ej.uz/1pf1