Sākot no 20.maija katru dienu Tukuma Ledus hallē būs pieejamas dušas ar iepriekšēju pierakstu

Sākot no 20.maija katru dienu (no pirmdienas līdz svētdienai) Tukuma Ledus hallē būs pieejamas divas dušas ar iepriekšēju pierakstu.

Lai pierakstītos uz dušu, ir jāzvana pa tālruni 63107470 vai 26633273.

Pieejamie laiki uz dušu Nr.1 – 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 18.00; pieejamie laiki uz dušu Nr.2 – 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 18.30 .

Maznodrošinātajām un trūcīgajām personām, vecuma pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, personām no daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām līdzmaksājums par dušas pakalpojumiem ir 2,50 EUR.

Par pabalstu krīzes situācijā

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (sākot no š.g. 13.marta), un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, Tukuma novada pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā. Tukuma novada pašvaldības iedzīvotājiem krīzes pabalsts – 130,00 euro uz vienu personu un 100,00 euro uz katru nākamo ģimenes locekli.

Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)

Patiesībā, ikvienam ir nepieciešama kāda speciālista (ārsts, policists, meistars u.c.) palīdzība, arī cilvēkiem ar GRT. Katra cilvēka patstāvība ir vērtējama individuāli, taču, lielākā daļa cilvēku ar GRT ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus un iekļauties sabiedrībā, saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi un konsultācijas, kā arī lietojot attiecīgus medikamentus, ja tādi noteikti. Bet ir mīti, ar ko jāsaskaras cilvēkiem ar GRT.

Lapas