Aicinām Kurzemē dzīvojošās ģimenes pieteikties bezmaksas integratīvajām nometnēm

Šovasar Kurzemes reģionā  dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu,  biedrību "Latvijas Mazpulki" un nodibinājumu "Palīdzēsim.lv", projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes

Aptauja par jaunā rehabilitācijas centra nosaukumu

Tukuma novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties balsošanā par Jaunā rehabilitācijas centra nosaukumu. Šobrīd projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” Nr.9.2.2.1/15/I/002, realizācijas ietvaros tiek attīstīts jauns sociālais pakalpojums “Rehabilitācijas centrs”, vieta, kur ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, varēs saņemt atbalstu un nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Jaunajam rehabilitācijas centram ir nepieciešams nosaukums.

Ir pieci varianti: Avotiņš; Ūsiņš; Sprīdītis; Rūķītis; Diegabiksis

Svētku pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, 2021.gada 10. novembrī Tukuma novada Dome pieņēma lēmumu “Par svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu” (22,2.§), politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajām personām izmaksāt pabalstu:

Tukuma novada iedzīvotājiem ārkārtas situācijas laikā ir iespēja saņemt psiholoģisko atbalstu

Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma novada sociālais dienests” aicina Tukuma novada iedzīvotājus ārkārtas situācijas laikā saņemt psiholoģisko atbalstu, sazinoties pa tālruni ar psihologiem:

Irina Rosicka (28615243) Katru darba dienu no 14:00-18:00

Ilona Ausēja-Rudzāte (29475892) Pirmdienās un Ceturtdienās no 10:00-14:00


Ja psihologs uzreiz nevar atbildēt, konsultējot citu, noteikti pēc laika atzvanīs!

Pakalpojumu sniegšana Tukuma novada sociālajā dienestā no 2021.g. 11. oktobra

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Tukuma novada pašvaldības iestādē “Tukuma novada sociālais dienests” sākot no š.g. 11.oktobra klientu pieņemšana tiek veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta (speciālistu kontaktinformācija).

Ierodoties uz konsultāciju, lūgums, piezvanīt speciālistam, lai speciālists jūs ielaistu ēkā un pavadītu uz konsultācijas vietu.

 

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80205333

Lēciens pāri Covid

Biedrība “Palēciens Tev” laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. oktobrim īsteno projektu Nr. VP2021/1-26 “Lēciens pāri Covid”. 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros
Projekta finansējums: 10 000, 00 EUR

Lapas