Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)

Patiesībā, ikvienam ir nepieciešama kāda speciālista (ārsts, policists, meistars u.c.) palīdzība, arī cilvēkiem ar GRT. Katra cilvēka patstāvība ir vērtējama individuāli, taču, lielākā daļa cilvēku ar GRT ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus un iekļauties sabiedrībā, saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi un konsultācijas, kā arī lietojot attiecīgus medikamentus, ja tādi noteikti. Bet ir mīti, ar ko jāsaskaras cilvēkiem ar GRT.

Kurzemes plānošanas reģions īstenotā projekta #Kurzemevisiem ietvaros sniedz atbalstu arī cilvēkiem ar GRT.

Informācija pieejama:

Twitter kontā: https://twitter.com/Kurzemesregions/status/1239457861446635520