Materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai

 

1.

Pakalpojuma nosaukums

Materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai

2.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Tukuma novada pašvaldības iestāde „Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests)

3.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sniegt materiālu atbalstu veļas mazgāšanai un higiēnas pakalpojuma saņemšanai mazaizsargātām personām

4.

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Pašvaldība vienu reizi mēnesī sedz maksu dušas apmeklējumam un vienu reizi nedēļā veļas mazgāšanai, kā arī sedz izdevumus higiēnas pakalpojuma saņemšanai līdz 2,00 euro apmērā no higiēnas pakalpojuma noteiktās maksas par katru nākamo pakalpojuma saņemšanas reizi attiecīgajā nedēļā, mēnesī.

Materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai piemēro higiēnas pakalpojumam, kuru nodrošina Tukuma novada sociālais dienests vai tāds pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests noslēdzis līgumu par higiēnas pakalpojuma nodrošināšanu.

5.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

6.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pašvaldība sniedz šādu materiālo atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai:
1)vienu reizi mēnesī sedz maksu dušas apmeklējumam un vienu reizi nedēļā veļas mazgāšanai, kā arī dušas apmeklējumam līdz 2,00 euro apmērā katram nākamajam dušas apmeklējumam vienu reizi nedēļā attiecīgajā mēnesī personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā  un, kura dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss

2)sedz maksu dušas apmeklējumam līdz 2,00 euro apmērā vienu reizi mēnesī personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā un atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
-personai noteikta invaliditāte;
-persona saņem vecuma pensiju;
-daudzbērnu ģimene;
-politiski represēta persona
;

3)sedz maksu dušas apmeklējumam, kā arī veļas mazgāšanai, personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā un  tai izsniegts sociālā darbinieka nosūtījums, sociālā darbinieka nosūtījumā norādītajā apjomā

7.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”Tukuma novada Domes 24.11.2021 saistošie noteikumi Nr.41 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem”

8.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai, persona pakalpojuma saņemšanas vietā un uzrāda dokumentu, kas pamato tiesības saņemt atvieglojumu (pensionāru apliecību, trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņu, politiski represētās personas apliecību, invaliditātes apliecību, Latvijas Goda ģimenes apliecību "3 + Ģimenes karte", sociālā darbinieka nosūtījums)

9.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Nav

10.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Pakalpojumu saņemšanas vietā vienojoties

11.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi

12.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

13.

Administratīvais process

 

14.

Pārsūdzības iespējas

 

15.

Atgādinājums

Nav

16.

Brīdinājums

 

17.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

18.

Dzīves situācija

Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi

19.

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

1. pasts- Tidaholmas iela 1, Tukums, LV-3101
2. klātiene  Tukuma novada sociālajā dienestā
3. kātienē pie pakalpojuma sniedzēja, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests noslēdzis līgumu par higiēnas pakalpojuma nodrošināšanu

20.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Higiēnas pakalpojumu var saņemt klātienē

Kopienas centrs vai pakalpojumu sniedzējs, ar kuru noslēgts līgums

Dušas pakalpojumu var saņemt:

Veļas mazgāšanas pakalpojumu var saņemt:

Kandavā, Jelgavas ielā 4A

Sēmē, kopienu centrā “Mūsmājas”
Ezera iela 1A, Sēme, Sēmes pag.

Irlavā, kopienu centrā” Dzintariņi”
„Svēteļi”, Irlavas pag.
Lestenē, kopienu centrā “Saules” 
“Saules” Lestenes pag.

Džūkstē, kopienu centrā “Tev”
„Aptiekas māja”- 2, Džūkste, Džūkstes pag.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads Jā (plānots līdz 22.01.2023.)
Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma biedrībā, Kurzemes ielā 5A, Tukumā

 

Jā (plānots no 23.01.2023.)

 

     

Aktualizēts 17.01.2023.