Kontaktpersonas

Administrācija

Ina Balgalve
Direktore
Kabinets: 301, Tidaholmas iela 1, Tukums
Ieva Liepiņa
Juriste
Kabinets: 306, Tidaholmas iela 1, Tukums
Zane Zagacka
Personāla speciāliste
Kabinets: 306, Tidaholmas iela 1, Tukums
Laila Balode
Juriste
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava
Silva Vavilova
Kancelejas pārzine
Kabinets: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristiāna Fišere-Blumberga
Klientu apkalpošanas speciāliste (Tukums)
Kabinets: 110.kab, Tidaholmas iela 1, Tukums
Jana Bite
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: Jelgavas 4A,Kandava(bij.Kandavas nov.t.)
Dace Saulīte
Lietvede (nosūtāmā korespondence)
Kabinets: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Aira Miķe
Lietvede(saņemtā korespondence)
Kabinets: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Juris Zilgalvis
Lietvedis (rēķini un akti)
Kabinets: 307, Tidaholmas iela 1, Tukums
Indulis Dambergs
Saimniecības vadītājs
Kabinets: 112.kab, Tidaholmas iela 1, Tukums
Arnis Kačiks
saimniecības pārzinis; asistents personām ar invaliditāti
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
26167633

Guntis Andriksons
automobiļa vadītājs
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
28669131

Juris Jekovičs
automobiļa vadītājs
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava(bij.Kandavas nov.t.
27810557

Ģimenes atbalsta nodaļa

Inga Eizengrauda
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 305, Tidaholmas iela 1, Tukums
Sanita Konuševska
Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem( Džūkste Engure Lapmežciems Slampe Smārde Tukums Tume)
Kabinets: 204, Tidaholmas 1, Tukums
Margita Dižbite
Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem (Cēre Degole Irlava Jaunpils Jaunsāti Kandava Lestene Matkule Pūre Sēme Vāne Viesatas Zante Zemīte Zentene)
Liene Zeidenberga
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem(sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem)
Kabinets: 203, Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristīne Zviedre
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem (Tukums/Jaunsāti/Pūre/Zentene)
Kabinets: 206, Tidaholmas iela 1,Tukums
Ilze Melnalksne-Konšteine
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Kabinets: Pūre, Jaunsāti, Sēme, Zentene
Līga Liepiņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 201, Tidaholmas iela 1, Tukums
Irēna Kajāne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 205, Tidaholmas iela 1, Tukums
Iveta Rezevska
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: 202, Tidaholmas iela 1, Tukums
Evita Veikša
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Kabinets: (Džūkste, Pienava, Slampe)
Rita Kalniņa
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem(Tukums/pirmsskolas izgl.iest./Sēme
Kabinets: 207,Tidaholmas iela 1,Tukums(PII/ Sēme)
Anda Feldmane
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Kabinets: DegoIe,Irlava,Jaunpils,Lestene,Viesatas
Monta Lorence
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava(Kandava)
Baiba Kalviņa
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar
Kabinets: Smārde (Smārde, Lapmežciems, Engure)
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem (Zante,Zemīte,Cēre)
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava(Zante,Zemīte,Cēre)
  28683036

Inita Kleinberga
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni ar bērniem
Kabinets: Kandava(Matkule,Vāne,Kandavas p)
Nataša Porfirova
Projekta “PROTI un DARI” programmas vadītāja
Kabinets: 101.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums

Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām

Inita Lapiņa
Nodaļas vadītāja
Kabinets: Jaunpils
Anita Vilka
Vecākā sociālā darbiniece (Degole Džūkste Irlava Jaunsāti Lestene Pūre Sēme Slampe Smārde Tukums Tume Zentene)
Kabinets: 208.kab, Tidaholmas 1, Tukums
Ginta Freimane
Vecākā sociālā darbiniece (Cēre Engure Jaunpils Kandava Lapmežciems Matkule Pūre Smārde Vāne Viesatas Zante Zemīte)
Kabinets: Jelgavas iela 4A, Kandava
Mudīte Ozola
Sociālais darbinieks(asistentu pakalpojums) (Kandava Jaunpils Engure)
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava
Maiga Garoza
Sociālā darbiniece
Kabinets: (Smārde, Lapmežciems, Engure)
Gunta Krecere
Sociālā darbiniece(t.sk.pansijas pak.)
Kabinets: Jelgavas 4A, Kandava(Kandava)
Vija Kronberga
Sociālā darbiniece(t.sk.asistentu pak.)
Kabinets: Kandava(bij.Kandavas nov.ter)
Inita Kanenberga
Sociālā darbiniece(t.sk.ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pak.)
Kabinets: 100.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums
Kristīne Zara
Sociālā darbiniece
Kabinets: (Tume, Degole, Irlava, Lestene)
Inese Laugale
Sociālā darbiniece
Kabinets: (Slampes pag., Džūkstes pag.)
Sarmīte Kalniņa
Sociālā darbiniece
Kabinets: (Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre)
Inta Konrade
Sociālā darbiniece
Kabinets: 108, Tidaholmas iela 1, Tukums (Tukums)
Evija Freimane
Sociālā darbiniece (aprūpes mājās pakalpojums Tukumā dzīv.pers.)
Kabinets: 109.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums
Daiga Jurgute
Sociālā darbiniece
Kabinets: Jaunpils(Jaunpils, Viesatas)
Anta Bumbure
Sociālā darbiniece (asistentu pak. bij.Tukuma nov.teritorijā)
Kabinets: 101.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums

Rehabilitācijas nodaļa

Jeļena Hodakovska
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 210, Tidaholmas iela 1
Daiga Kiseļeva
Sociālā darbiniece (Psihosociālās konsultācijas)
Ingrīda Rudzīte
Sociālā darbiniece darbam ar atkarīgām personām
Kabinets: 113, Tidaholmas iela 1, Tukums
Arnita Muceniece
Fizioterapeite
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Andris Fridrihsons
Fizioterapeits
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Inese Neimane
Fizioterapeite
Kabinets: Jaunpils(bij.Jaunpils.nov.terit.)

29363079
Dienas aprūpes centrs "Saime"


Astra Peipa
Sociālā darbiniece
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Kristīne Mušinska
Fizioterapeite


Kristīne Āriņa
Sociālā rehabilitētāja
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums


Agija Markova
Sociālā rehabilitētāja
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums


Kristīne Birzniece
Sociālā aprūpētāja
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums


Valērijs Pavličenko
automobiļa vadītājs
27066544

Dienas aprūpes centrs "Saimīte"


Astra Peipa
Sociālā darbiniece
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums
Inta Ozoliņa
Sociālā aprūpētāja
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums


Inta Ozoliņa
Sociālā aprūpētāja
Kabinets: Dārzniecības iela 2A, Tukums


Sociālie aprūpētāji Dienas aprūpes centrā "Saimīte"
29659543

Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs "Rīti"


Ilga Girgensone
Sociālā darbiniece
Kabinets: "Rīti", Slampe, Slampes pag.,Tukuma nov.
Indra Linde
Sociālā rehabilitētāja
Kristīne Mušinska
Fizioterapeite
Dežuranti Slampes un Džūkstes kopienas centrā "Rīti"
20005189

Rehabilitācijas centrs "Avotiņš"
Kabinets: Raudas iela 8, Tukums


Signe Balode
Sociālā darbiniece rehabilitācijas centrā Avotiņš
Kabinets: Raudas iela 8, Tukums
Zane Kailoviča
Klientu apkalpošanas speciāliste rehabilitācijas centrā Avotiņš
Kabinets: Raudas iela 8, Tukums

Izmitināšanas pakalpojumu nodaļa

Dace Pole
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 303.kab. Tidaholmas iela 1, Tukums
Anita Štarka
Sociālā darbiniece darbam ar bezpajumtniekiem
Kabinets: Dārza iela 11/13, Tukums
Dežuranti Tukuma patversmē
25608446

Ieva Vavilova
Sociālais darbinieks(grupu dzīvokļa pak.Mežrozītēs un Lodēs)

Kopienas darba nodaļa

Marita Dērica
Nodaļas vadītāja
Kabinets: Jelgavas iela 4A, Kandava
Tamāra Videniece
Interešu pulciņa audzinātāja


Dace Apine
Interešu pulciņa audzinātāja


Santa Beiere
Interešu pulciņa audzinātāja


Jolanta Bunkše
Interešu pulciņa audzinātāja Lestenes kopienas centrā Saules


Sociālās palīdzības nodaļa

Sandra Pērle
Nodaļas vadītāja
Kabinets: 304, Tidaholmas iela 1, Tukums
Sanita Dankere
Sociālā darbiniece
Kabinets: (Kandava, Kandavas pag., Cēre)
Ieva Kalēja
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: 104, Tidaholmas iela 1, Tukums
Mārīte Zīle
Sociālā darbiniece
Kabinets: 102, Tidaholmas iela 1, Tukums (Tukums)
Ieva Bice-Pole
Sociālā darbiniece
Kabinets: 103.kab., Tidaholmas iela 1, Tukums
Olga Žurova
Sociālā darbiniece
Kabinets: 107, Tidaholmas iela 1, Tukums
Gita Ligeika
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: (Tume, Degole, Irlava, Lestene)
Anita Kambare
Sociālā darbiniece
Kabinets: 106, Tidaholmas iela 1, Tukums (Tukums)
Inese Jaunkļaviņa
Sociālā darbiniece
Kabinets: Slampe (Slampe, Džūkste, Pienava)
Ieva Lipenberga
Sociālā darbiniece
Kabinets: Sēme (Sēme, Zentene, Jaunsāti, Pūre)
Marika Beļinska
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: Smārde (Smārde, Tukums)
Valda Kolma
Sociālā darbiniece
Kabinets: Engure (Engure, Lapmežciems)
Ilze Mūrmane (Kandavas pilsēta un Cēres pag.)
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: Jelgavas 4a,Kandava(Kandava, Cēres p.)
Aija Ceriņa
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: Jaunpils (Jaunpils, Viesatas)
Marika Ģelze
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: Tukums (Tukums)
Ligita Feldmane
Sociālā darbiniece
Kabinets: (Zante, Zemīte)
Agita Ķilpe
Sociālā darbiniece
Kabinets: (Vāne, Matkule)
Klientu apkalpošanas speciāliste
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kabinets: Jaunpils (Jaunpils, Viesatu pag.)

Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi”

Sanita Auziņa
Nodaļas vadītāja