Izmēģinājumprojekts tuvojas noslēgumam

18.09.2019.

Izmēģinājumprojekts tuvojas noslēgumam.

Izmēģinājumprojekts, kura laikā bērniem ar invaliditāti tika nodrošināti dažādi sociālie pakalpojumi tuvojas noslēgumam. Izmēģinājumprojektu kopš 2018. gada septembra īstenoja Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām t.sk., Tukuma novada pašvaldību, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir izmēģināt jaunu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu - individuālā budžeta modeli.

2019.gada 14.septembrī notika noslēguma vajadzību izvērtēšana, kurā speciālistu komanda informēja ģimenes par vēlamajām aktivitātēm pēc izmēģinājumprojekta, ņemot vērā bērna funkcionēšanas spējas un iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanas progresu. Vajadzību izvērtēšanas rezultāti tiks izmantoti arī, lai vērtētu izmēģinātā mehānisma efektivitāti.

Tukuma novada pašvaldībā 2019.gada 21.oktobrī notiks tikšanās ar izmēģinājumprojektā iesaistītajām ģimenēm, lai uzklausītu vecāku viedokli par izmēģinājumprojekta norisi, par to, kas strādāja labi un kas varēja būt citādāk.

Labklājības ministrijas projekta komanda jau šobrīd saka paldies visiem, kuri iesaistījās izmēģinājumprojektā, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mehānisma veidošanā!

Izmēģinājumprojekts tiek īstenots ESF projekta Nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.