Informējam, ka Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” plānotie pasākumi Vispasaules sociālā darba nedēļā no 16.03.-20.03.2020. tiek atcelti!