Informācija par sociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss

Informējam, ka Tukuma novada sociālais dienests aicina trūcīgos un maznodrošinātos Tukuma novada iedzīvotājus saņemt pabalstus ģimenēm ar bērniem - pabalstu skolas piederumu iegādei bērniem, kuri apgūst pamatizglītība programmu vai obligāto pirmsskolas izglītību un brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādē.

Tiesības saņemt pabalstus ir ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

  1. Pabalsta skolas piederumu iegādei apmērs ir:

· 30 euro katram bērnam, kurš apgūst pamatizglītības programmu;

· 15 euro katram bērnam, ja bērns apgūst 5 - 6 gadīgo bērnu pirmsskolas apmācību.

Pabalstu skolas piederumu iegādei piešķir līdz 30.septembrim.

  1. Savukārt, brīvpusdienas skolās un brokastu, pusdienu un launaga izmaksu segšanu pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir:

· skolēnam uz pirmo mācību pusgadu un otro mācību pusgadu,

· bērnam pirmsskolas izglītības iestādē un izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmu, uz iztikas līdzekļu deklarācijas spēkā esamības periodu.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas Tukuma novada sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), jāiesniedz rakstisks iesniegums un Tukuma novada sociālajā dienestā jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Informāciju par sociālo darbinieku pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem var iegūt, zvanot uz Tukuma novada sociālā dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80205333.