Atbalsta un pašizaugsmes programma jauniešiem Tukuma novadā

Atbalsta un pašizaugsmes programma jauniešiem Tukuma novadā

,,Atbalsta un pašizaugsmes programma jauniešiem,, ir biedrības “Palēciens Tev” izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojums, kura mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo integrāciju un mazināt sociālās atstumtības riskus, nodrošinot sociālā riska jauniešiem, vecumā no 13-25 gadiem jauniešu sociālā atbalsta un pašizaugsmes programmu.

Pakalpojuma uzdevumi ir paplašināt jauniešu sociālo kontaktu loku, veicināt pozitīvu mijiedarbību starp dažādām jauniešu grupām, attīstīt jaunas sociālās prasmes un stiprināt esošās, kā arī nodrošināt lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Pakalpojuma īstenošanas vieta: tiek izmantoti vides resursi, - jaunietim pieņemamā uzturēšanās vietā, - mājās, jauniešu centrā, skolā, jauniešu pulcēšanās vietās, kafejnīcās, pie jūras u.tml. Tikšanās vietas tiek mainītas, lai saglabātu jauniešu interesi, vēlēšanos tikties un sadarboties.

 

Pakalpojuma apraksts:

- individuālas speciālistu konsultācijas.

- grupu nodarbības un radošās darbnīcas.

- piedzīvojumu izglītības vai pieredzes braucieni.

- sadarbība ar vecākiem.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība: pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” nosūtījumu.

Kontaktinformācija saziņai:

pakalpojuma vadītāja: Aiga Latišenko, tālr. 28286356, e-pasts: palecienstev@gmail.com; alatisenko@yahoo.com

pieņemšanas vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni: 28286356