Projekts “PROTI un DARI!”. 22.03.2021

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Projekts “PROTI un DARI!”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.

 

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā "PROTI un DARI!"

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko iespējams pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta "PROTI un DARI!" iespējas!

Tāpēc, ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
- nemācies,
- nestrādā algotu darbu,
- neapgūsti arodu pie amata meistara,

bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad tas esi tu, kurš var pieteikties dalībai projektā "PROTI un DARI!". 

Ko projekts var tev piedāvāt?
Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus, kas pēc tam palīdzēs atrast darbu vai atsākt mācības. Projektā iesaistījušies jaunieši, pateicoties individuālām sarunām ar ekspertiem un konsultācijām ar speciālistiem, kas palīdz izzināt, kas ir personības stiprākās puses, iegūst stabilu pamatu jaunam dzīves sākumam.
 
Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā.
     Tukuma novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada 3. janvāra. Šajā laikā 71 jaunietis jau ir pabeidzis iesaisti šajā programmā. Tās laikā jaunieši varēja saņemt mentora atbalstu, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, apgūt neformālās izglītības kursus un iegūt sev vēlamo profesiju.  
Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu.
     Projekta ietvaros ir bijusi iespēja par Eiropas savienības līdzekļiem apgūt dažādus (pēc interesēm) neformālās izglītības kursus (grāmatvedība, lietvedība, auklīšu un šuvēja profesijas, dažādi skaistumkopšanas kursi, auto un elektroiekrāvēju kursi, CNC frēzēšanas kursi u.c.). Kā arī ir bijusi iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs formālās, neformālās, izklaidējošās, pilnveidojot sevi. Sniegta palīdzība darba vietas atrašanā, mācību uzsākšanā. Atbalsts ir bijis daudzpusīgs, kopīgi mēģināts palīdzēt arī dažādās nelabvēlīgās situācijās. Aktivitātes, atbalsts un kursi ir bezmaksas!
Beidzot dalību projektā “PROTI un DARI!”, daļa jauniešu sāka strādāt algotu darbu, citi atsāka mācības izglītības iestādēs, lai apgūtu izvēlēto profesiju vai vispārējo vidējo izglītību, bija arī jaunieši, kuri projekta laikā apguva jaunas dzīves prasmes un iemaņas, lai varētu tās pielietot ikdienas dzīvē.

Projekta īstenošanas laiks Tukuma novadā: no 2017.gada 3.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 106 mērķa grupas jaunieši – tiks papildināts.
Projekta sasniegtie rādītāji Tukuma novadā: 81 mērķa grupas jaunietis jau iesaistīts.
Sekmīgi pabeiguši projektu: 64 mērķa grupas jaunieši.
Labā ziņa šim gadam! Projekts “PROTI UN DARI!” ir pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim. Tukuma novada pašvaldībai piešķirts finansējums papildus jauniešu iesaistei projektā no 2021. gada janvāra. Līdz ar to aicinām mērķa grupas jauniešus, aktīvi, pieteikties dalībai projektā “PROTI UN DARI!”. Ja Jums ir zināmi, šādi jaunieši, kuri atbilst mērķa grupai, lūgums vērsties pie projekta kontaktpersonas vai pie sava sociālā darbinieka, Tukuma novada sociālajā dienestā, Tidaholmas iela 1, Tukums. 
Projekta kontaktpersona - Projekta vadītāja: Nataša Porfirova, tālrunis: 27263909, e-pasts: natasa.porfirova@tukums.lv
Projekta profils Facebook: https://ej.uz/1pf1
Vairāk informācija par projektu:
https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/proti-un-dari/