Projekts “PROTI un DARI!”. 2020. gada septembris.


 

Projekta numurs: Nr. 8.3.3.0./15/I/001

Projekts “PROTI un DARI!”

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.
 
Projekta “PROTI un DARI!” norise Tukuma novadā.
Tukuma novads projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistījies jau kopš 2017. gada 3. janvāra. Šajā laikā 64 jaunieši jau ir pabeiguši iesaisti šajā programmā. Tās laikā jaunieši varēja saņemt mentora atbalstu, sociālā darbinieka konsultācijas, psihologa sniegto atbalstu, kā arī doties pieredzes apmaiņas vizītēs uz potenciālajām darba vietām, apgūt neformālās izglītības kursus un iegūt sev vēlamo profesiju.  Svarīgi zināt, ka projekta nosacījumi paredz individuālu atbalstu.
Projekta ietvaros ir bijusi iespēja par Eiropas savienības līdzekļiem apgūt dažādus (pēc interesēm) neformālās izglītības kursus (manikīrs, grāmatvedība, lietvedība, auklīšu un dīdžeja, mūzikas producenta profesijas u.c.). Kā arī ir bijusi iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs formālās, neformālās, izklaidējošās, pilnveidojot sevi. Sniegta palīdzība darba vietas atrašanā, mācību uzsākšanā. Atbalsts ir bijis daudzpusīgs, kopīgi mēģināts palīdzēt arī dažādās nelabvēlīgās situācijās. Aktivitātes, atbalsts un kursi ir bezmaksas!
Beidzot dalību projektā “PROTI un DARI!”, daļa jauniešu sāka strādāt algotu darbu, citi atsāka mācības izglītības iestādēs, lai apgūtu izvēlēto profesiju vai vispārējo vidējo izglītību, bija arī jaunieši, kuri projekta laikā apguva jaunas dzīves prasmes un iemaņas, lai varētu tās pielietot ikdienas dzīvē.

Projekta īstenošanas laiks Tukuma novadā: no 2017. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim.
Projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 71 mērķa grupas jaunietis.
Projekta sasniegtie rādītāji Tukuma novadā: 71 mērķa grupas jaunietis jau iesaistīts.
Sekmīgi pabeiguši projektu: 56 mērķa grupas jaunieši.
Šobrīd projektā iesaistīti un darbojās: 7 mērķa grupas jaunieši. 
Projekts “PROTI UN DARI!” ir pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim, bet Tukuma novada pašvaldībā šobrīd jau ir sasniegts maksimālais projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaits un uz doto brīdi līdz 2020. gada beigām, tiek gaidīta informācija, vai projektam tiks piešķirts papildus finansējums un iespēja papildus jauniešu iesaistei. 

Projekta kontaktpersona: Nataša Porfirova, tālrunis: 27263909, e-pasts: natasa.porfirova@tukums.lv
Projekta profils Facebook: https://ej.uz/1pf1
Vairāk informācija par projektu:
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari