Pakalpojumu nodrošināšana Tukuma novada pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” sākot no š.g. 9.novembra

Sociālais darbs un sociālā palīdzība:

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Tukuma novada pašvaldības aģentūrā “Tukuma novada sociālais dienests” sākot no š.g. 9.novembra klientu pieņemšana (konsultēšana, saziņa) tiek veikta attālināti telefoniski vai e-vidē. Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g. 31. oktobrī, tad klientam NAV jāierodas sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 2021. gada 31. janvārim. Klientu pieņemšana klātienē ir tikai neatliekamos gadījumos, krīzes situācijās vai gadījumos, ja tos nav iespējams sniegt attālināti. Klientu pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Par tikšanos klātienē, lūdzam, sazināties ar sociālo darbinieku. Plašāku informāciju iespējams iegūt zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80205333. Nepieciešamības gadījmā iesniegumus sociālajam dienestam var iesniegt attālināti:

  • parakstītu ar drošu elektronisku paraksu;
  • iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  • e-pastā vai telefoniski
  • ievietojot pastkastītē pie Tukuma novada sociālā dienesta un lauku teritorijās pie klientu apkalpošanas vietām.


Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir pabalstu krīzes situācijā. Pašvaldība piešķir ģimenei(personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtējo situāciju ir iestājušies apstākļi, kurā vairs nav iespējams izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus un ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtējās situācijas radītās sekas. 
Informējam, ka Tukuma novada sociālais dienests no 2.novembra ir uzsācis sejas aizsargmasku dalīšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām, katrai personai, sākot no 14 gadu vecuma, tiek izsniegtas 30 maskas mēnesī.
Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā – jubilāram attiecīgajā jubilejas nedēļā tiek nosūtīts Tukuma novada domes priekšsēdētāja apsveikums un iesnieguma veidlapa, kurā jubilārs norāda sev vēlamo pabalsta saņemšanas formu – izmaksai kontā vai saņemšanai kasē. Pēc iesnieguma saņemšanas nedēļas laikā pabalsts nonāk pie jubilāra. Ja iesnieguma veidlapa netiek saņemta, tad pabalsta izmaksa tiks veikta pēc valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas iepriekšējā kārtībā – jubilāru mājās apciemos vai  Pensionāru biedrība Tukumā vai sociālais darbinieks pagastos.

Sociālie pakalpojumi:

Pakalpojumi tiek nodrošināti ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos pāsākumus!
Jauni klienti pakalpojumos tiek uzņemti ar negatīvu COVID 19 testu!
Dienas centrs “Saimīte” - pārtrauc pakalpojuma sniegšanu. 
Dienas aprūpes centrs “Saime” - nodrošina pakalpojumu divās atsevišķās grupās, līdz 6 klientiem vienā grupā. 
Kopienas centrs “Rīti” - pakalpojumi tiek sniegti, nodrošinot katram pakalpojumam atsevišķas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās telpas. 
Patversme - patversmes pakalpojums tiek sniegts nodrošinot klientiem iespēju dienas laikā uzturēties iekštelpās. 
Grupu dzīvoklis - pakalpojums tiek nodrošināts.
Kopienas centru darbība notiek, pulcēties uz grupu darbu drīkst līdz 6 personām. Dušas apmeklējums un veļas mazgāšana notiek tikai stingri pēc pieraksta. Pēc dušas apmeklējuma obligāti jādezinficē telpa un virsmas. 
Aprūpe mājās tiek nodrošināta tāpat kā līdz šim. Tiek respektēts klienta viedoklis par pakalpojuma samazināšanu vai pārtraukšanu ārkārtējās situācijas laikā, par to informējot Tukuma novada sociālo dienestu.
Ģimenes asistents turpina sniegt pakalpojumu, 
Jauniešu programma strādās tikai individuāli. 
Psihologs sniedz pakalpojumu gan klātienē, gan attālināti. Ar katru klientu sazināsies individuāli par piemērotāko pakalpojuma formu.

Higiēnas pakalpojums:

Dušas apmeklējums Tukuma ledus hallē un kopienas centros  notiek tikai pēc pieraksta.

Starpinstitucionālā sadarbība:

Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdes tiks nodrošinātas maksimāli attālināti.