Individuālā budžeta izmēģinājumprojekta norise 2020. gadā

Individuālā budžeta izmēģinājumprojekts, kura laikā personas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus tuvojas noslēgumam. Sākotnēji tika plānots, ka sociālo pakalpojumu nodrošināšana izmēģinājumprojekta ietvaros noslēgsies šī gada novembrī. Tomēr, ņemot vērā Kovid -19 infekcijas izplatību un ieviestos ierobežojumus, izmēģinājumprojekta īstenošana tika pagarināta par 3 mēnešiem, dalībnieki varēs saņemt atbalstu vēl līdz 2021. gada janvāra beigām.  Izmēģinājumprojekta pagarināšana un pakalpojumu nodrošināšana tiek finansēta projekta esošā finansējuma ietvaros, nepalielinot kopējās projekta izmaksas.
Lai arī tā norisi ir ietekmējusi ārkārtas situācija valstī un ieviestie ierobežojumi Kovid -19 infekcijas ierobežošanai gan pavasarī, gan šobrīd, dalība izmēģinājumprojektā nav bijusi veltīga. 
Dalībniekiem bija iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus un atbalstu, t.sk. tādus pakalpojumus, kā atelpas brīža pakalpojumu mājās, kanisterapijas nodarbības, speciālā pedagoga nodarbības, mūzikas terapijas, deju un kustību terapijas nodarbības un individuālo atbalsta programmu, t.i., darbaudzinātāja – mentora pakalpojumu, kuri līdz šim nebija pieejami.
Pateicoties saņemtajam atbalstam vairāki dalībnieki ir iesaistījušies nodarbinātībā, kļuvuši patstāvīgāki, ir paplašinājuši dabīgo atbalsta loku, uzlabojuši lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas prasmes, ēst gatavošanas prasmes, uzlabojusies sociālā un fiziskā funkcionēšana, diviem dalībniekiem mazinājusies sociālā izolētība, savukārt viens no dalībniekiem ir pietuvojies sapnim, lai kļūtu par dīdžeju. 
Tās ir izmaiņas ne vien dalībnieku dzīvē, bet arī to tuvinieku dzīvēs, kuri ikdienā nodrošina šo personu aprūpi. 
Izmēģinājumprojektā iegūtie rezultāti tiks izmantoti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izstrādei.  
Projektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.